Administrație Publică

Dispoziția nr.240 din 06.11.2020

noiembrie 6, 2020

privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare de pe raza orașului Sinaia, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Depuțatilor din 06 decembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (3) și (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificarile și completările ulterioare ;

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020;

În temeiul dispozitiilor art. 155 alin. (1) lit. a) si alin. (2), lit. b) coroborat cu art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de urgenra nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA
D I S P U N E:

Art.1. – Pentru desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06 decembrie 2020, aprobă delimitarea și numerotarea unui numar de 12 secții de votare pe raza orașului Sinaia, cu sediile aferente, conform anexei, parte integrantă din prezenta dispoziție

Art.2. – La data intrării in vigoare a prezentei, încetează orice alte dispoziții contrare.

Art.3. – Secretarul general al orasului Sinaia, prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică va comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului Județului Prahova și o va aduce la cunoștința publică în condițiile legii.

Vezi dispoziția nr.240 din 06.11.2020 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 6, 2020

Comments are closed.