Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.85 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 și numărul acestora

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 11.241 / 14.04.2022 initiat de primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice  nr. 11.245 / 14.04.2022;

– Propunerea Colegiului Mihail Cantacuzino nr.11.239 / 14.04.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu Ordinul nr. 5576/2011, al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,

În temeiul HG 1094/2021 pentru aprobarea cunatumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022,

În temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 129, alin.(2), lit.b) și d), (alin.7), lit.a) b) și e), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit. a) și cu art. 196, alin.1(), lit.a).

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

Art. 1. Aprobă ca valoarea burselor să fie aceeași, în funcție de tipul de bursă, pentru oricare dintre instituțile de învățământ preuniversitare sinăiene, după cum urmează:

  • Pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022 propunem un cuantum de:
  • 500 lei/ luna pentru bursa de performanta
  • 200 lei/ luna pentru bursa de merit
  • 150 lei / luna pentru bursa de studiu
  • 200 lei/ luna pentru bursa de ajutor social

Total valoare burse Sem.II al anului școlar 2021-2022 = 352.783 lei.

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și de către conducerea instituțiilor de învățământ.

Vezi HCL nr.85 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.