Administrație Publică

Dispoziția nr.186 din data de 03.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință ordinară în data de 11.08.2022

august 8, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Joi, 11 august 2022 ora 15,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfașura in sala de sedinte a Centrului International de Conferinte Casino Sinaia,   cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor de consiliu din lunile mai si iunie 2022.

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Devizului general actualizat si  a cheltuielilor aferente proiectului ”Amenajare Gradina Publica Parc Stirbei”

3.Proiect de hotărâre privind anularea obligatiilor fiscale datorate de SC. GDF REINVEST SRL Urziceni, radiata de la Oficiul National al Registrului Comertului.

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.9 având numar cadastral 23174-C1-U10 către dl.Boroșoiu Laurențiu Constantin
 2. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.2, ap.13 având numar cadastral 23769-C1-U13 către dl.Bucur Radu Răzvan
 3. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.4 având numar cadastral 23769-C1-U4 către dna.Burlacu Mihaela Alina
 4. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, parter, ap.3 având numar cadastral 24387-C1-U3 către dl.Chirculescu George Valentin
 5. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.5 având numar cadastral 23769-C1-U5 către dna.Coman Angelica Maria
 6. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, et.2, ap.11 având numar cadastral 24342-C1-U11 către dna.Danciu Diana Alina
 7. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.3, ap.16 având numar cadastral 24387-C1-U16 către dl.Iftime Vasile
 8. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, mansardă, ap.23 având numar cadastral 23769-C1-U23 către dna.Ilie Laura
 9. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.1, ap.5 având numar cadastral 24387-C1-U5 către dna.Manea Daniela Petruța
 10. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.3, ap.14 având numar cadastral 24387-C1-U14 către dna.Mavrodin Alina Florentina
 11. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.1, ap.9 având numar cadastral 23769-C1-U9 către dl.Mîndru Gheorghe
 12. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, parter, ap.4 având numar cadastral 23174-C1-U5 către dl.Oprea-Șindrilaru Bogdan
 13. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.2, ap.11 având numar cadastral 24387-C1-U11 către dl.Păvăloiu Gabriel Liviu
 14. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, parter, ap.2 având numar cadastral 23174-C1-U3 către dl.Staricu Alexandru Mihai
 15. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, mansardă, ap.17 având numar cadastral 23174-C1-U18 către dna.Ștefănescu Alina Marina
 16. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, mansardă, ap.18 având numar cadastral 23174-C1-U19 către dna.Tirică Bianca Ioana
 17. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, et.1, ap.7 având numar cadastral 24026-C1-U7 către dl.Munteanu Mihai
 18. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.2 având numar cadastral 24026-C1-U2 către dna.Pîrvulescu Magdalena Ecaterina
 19. Proiect de hotarare privind vanzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str. Branduselor nr. 13, bl. 9C, et.3, ap.15 avand nr. Cadastral 24342-C1-U15, catre dna. Brad Rodica Georgiana
 20. Proiect de hotarare privind vanzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str. Branduselor nr. 13, bl. 9C, mansarda ap.18 avand nr. Cadastral 24342-C1-U18, catre dl. Toader Sebastian
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate a chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari – locuinte sociale pentru anul 2022.
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL și a ordinii de prioritate pentru anul 2022
 23. Proiect de hotarare privind completarea listei de patrimoniu privat al orasului Sinaia fond locativ si teren aferent, aprobata prin HCL. Nr. 159/2007 in vederea inscrierii lor in evidentele fiscale ale Primariei orasului Sinaia
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia, Primaria orasului Sinaia, Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac, in dosar2328/105/2022
 25. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia, Primaria orasului Sinaia, Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac in dosar1064/310/2022

29.Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului  Marsul Comemorativ Crucea Eroilor, a bugetului evenimentului  si includerea in Lista evenimentelor proprii orasului Sinaia

30.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului si semnarea Contractului de asociere pentru organizarea evenimentului Festivalul International Enescu si Muzica Lumii editia a XXIII-a.

 1. Proiect de hotarare privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intra Orasul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRKL cu Autobasculanta Multifunctionala
 2. Proiect de hotarare privind evidentierea unor terenuri in domeniul privat
 3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Cuza Vodă, pentru realizarea accesului auto, pietonal și împrejmuirii la lucrarea “Construire locuinţă, drum acces, alei carosabile şi pietonale, utilităţi,  împrejmuire teren, branşamente şi organizare şantier”
 4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Calea Codrului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Schimbare destinaţie construcţie din locuinţă în vilă turistică, recompartimentări interioare, modificare faţade, goluri, acoperiş, finisaje exterioare, sistematizare teren, branşamente, organizare şantier pe teren aferent nr.cadastral 22029 şi  amenajare spaţii parcare pe teren aferent nr. cad. 24970”

35.Proiect de hotărâre Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire spaţiu parcare, alei carosabile şi pietonale, drum acces, ziduri de  sprijin,  foişor, sistematizare teren, împrejmuire  şi organizare de şantier”;

 1. Proiect de hotărâre privind cesionarea dreptului de concesiune asupra terenul în suprafață de 61 mp nr. cad. 20595 (nr. cad. vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472), situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 7, obiect al contractului de concesiune nr. 9960/27.06.2005

37.Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 5267/06.10.1994, ce are ca obiect terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni – Aleea Dichiu (garaj nr. 5)

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de obtinere a autorizației de construire și începere a lucrărilor prevăzut la art. 7 alin. (23) din contractul de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 pentru terenul suprafață de 9528 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50
 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere și majorarea chiriei pentru contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013
 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Bd. Republicii nr. 16, nr. cad. 22207 (nr. cad. vechi 11266), CF nr. 22207 (CF vechi 12304), în suprafață de 120 mp, către Huzui Florentina, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 172 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 14, lot 2
 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 172 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 14, lot 1
 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Sinaia, str. Piata Unirii nr. 10
 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 150 mp, situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 60, lot 1
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 173 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor FN.
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 141 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 18, lot 1
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 285 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr. 44.
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 274 mp, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, nr. cad. 1073, CF nr. 23572
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 187 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 30
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 82 mp nr. cad. 23798 și 168 mp nr. cad. 23856, situate în Sinaia, Calea Codrului FN lot 2/1 și T16, P121 lot 5.
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 791 mp, nr. cad. 23857, situat în Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/2, T 16, parcela 121
 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 214 mp, situat în Sinaia, bd. Ferdinand nr. 3B
 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 250 mp, situat în Sinaia, Str. Privighetorilor nr. 85, lot 2
 17. Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1685 mp, din Sinaia, Calea București nr. 17, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia
 18. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 35 mp, din Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 4, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru gospodărie anexă
 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 337 mp, din Sinaia, str. Trandafirilor nr. 11, lot 1, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia
 20. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 171 mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, pentru gospodărie anexă
 21. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul  monument istoric situat in Sinaia, str. Cuza Voda nr. 5, ap. 1
 22. Proiect de hotarare privind acordarea avizului Consiliului local Sinaia pentru prestarea de servicii funerare de catre SC. BGF Fun SRL
 23. Proiect de hotarare privind acordarea aviziului  Consiliului local al orasului Sinaia pentru prestarea de servicii funerare de catre SC. Dubac Serv SRL
 24. Proiect de hotarare privind acordarea aviziului  Consiliului local al orasului Sinaia pentru prestarea de servicii funerare de catre SC. Busola Serv SRL
 25. Proiect de hotarare privind revocarea HCL. Nr. 115/09.06.2022 si infiintarea erviciului de ecarisaj
 26. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati ai Primariei Sinaia.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: august 8, 2022

Comments are closed.