Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 27 martie 2023 de către Primăria orașului Sinaia

martie 22, 2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul  organizat în data de 27 martie 2023 de către Primăria orașului Sinaia

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) și art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică  pentru care candidează nr.posturi Rezultatul selecției dosarelor
Direcția Poliției Locale – Compartiment Monitorizare și Control
1. nu s-a înscris nici un candidat Inspector clasa I grad asistent 1
Direcția Poliției Locale – Serviciu liniște,ordine și circulație rutieră,dispecerat paza și parcări publice
2 nu s-a înscris nici un candidat polițist local  clasa III grad principal 1
3 nu s-a înscris nici un candidat polițist local clasa I grad debutant 1
Serviciu buget și resurse umane
4 Dosar nr.6896/15.03.2023 inspector clasa I grad superior 1 ADMIS
Compartiment juridic, contencios administrativ și administrație publică
5 nu s-a înscris nici un candidat inspector clasa I grad asistent 1
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, conform art.63 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Contestațiile se depun la registratura Primăriei Sinaia,Bd.Carol I nr.47.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.

Afișat astăzi,  22 martie 2023, ora 15,00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.Candidații declarați “Admis” vor susține proba scrisă în data de  27 martie 2023, ora 11.00 , la sediul Primăriei Sinaia.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: martie 22, 2023

Comments are closed.