Administrație Publică

Anunț consultare publică referitor la aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor aparţinând UAT Oraş Sinaia

iunie 17, 2024

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Comisia de Dezvoltare Urbană, Servicii Publice, Evenimente  propune spre  dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor aparţinând UAT Oraş Sinaia, însoțit de Referatul de Aprobare nr. 809/20.03.2024 și de Raportul de specialitate nr.811/20.03.2024.

 Proiectul  de hotărâre urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Sinaia după data de 30.07.2024. El  a fost publicat în data de 29.03.2024  pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din B-dul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de 27.06.2024, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.  

Vezi anunțul în format pdf AICI

Vezi proiectul în format pdf AICI

Îndreptare eroare materială strecurată în proiectul de hotărâre nr. 67 din 14.06.2024 şi în anunţul public nr. 1753/17.06.2024

Îndreptare eroare materială nr. 1905 din 02.07.2024 în anunţul public nr. 1753/17.06.2024

Last modified: iulie 3, 2024

Comments are closed.