Administrație Publică

Proces verbal şedință ordinară a Consiliului Local al Oraşului Sinaia încheiat în data de 20 mai 2024 orele 16:00

iunie 21, 2024

Proces Verbal

Încheiat astăzi 20 mai 2024, orele 16,00 în şedința ordinară a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia, în baza dispoziţiei nr. 125 /14.05.2024, care s-a desfăşurat în sala de ședințe a Primăriei orașului Sinaia, în sinteză.

La începutul ședintei, dna. Secreatar General Beatrice-Eugenia Rădulescu face  apelul nominal al consilierilor.La lucrările şedinţei sunt prezenţi 11 consilieri din cei 17 consilieri aleși. Lipsesc nemotivat: dna.Cons.Arieșan Aurora, dna.cons.Poponete Valentina – Georgica, dl.cons.Vasile Gheorghe, dl.cons. Pavel Georgini și dl.cons. Miloș Călin.

Lipsește motivat dl.cons.Marcoci Constantin.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului în format electronic.

La ședință participă:Dl.Primar Vlad Oprea, Dl.Viceprimar Gheorghe Bădăran, Dna.Secreatr Genaral oraș Sinaia, Beatrice-Eugenia Rădulescu, Dl. Dumitrache Daniel, inspector Serviciul Politici Publice, Dna. Mihaiela Gherasim șef Serviciu Urbanism și Cadastru, dna.Cocuța Chiriță șef Serviciu Taxe și Impozite, D-na Popescu Maria și D-na Mititelu Elena Marilena, inspectori  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Înainte de aprobarea ordinii de zi, dna.secretar  general Beatrice – Eugenia Rădulescu ia cuvântul și precizează că există un proiect de hotărâre înscris pe aceasta din partea grupului de consilieri ai Partidului Social Democrat Sinaia.

Aduce la cunoștință Consiliului Local prevederile art. 136 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și precizează că, raportat la acesta, proiectul de hotărâre iniațiat de grupul de consilieri ai Partidului Social Democrat Sinaia, care are în preambul, ca temei legal, Legea 215/2001 Legea Administrație Publice Locale, lege abrogată în prezent și în loc de referat de aprobare din partea inițiatorului ca instrument de prezentare și motivare a proiectului există o ,, expunere de motive” ceea ce contravine legislației în vigoare.

Președintele de ședință supune spre aprobare ordinea de zi cu 13 pct., fără pct.14 și 1 punct pe ordinea de zi suplimentară, care se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” și o ,,abținere” (se abține dl.cons. Iosifescu Nicolae).

Se trece la pct.1 – aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din lunile martie și aprilie  2024.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae precizează că la ședința din luna martie doi cetățeni ai orașului Sinaia nu au fost lăsați să asiste la ședința consiliului local, a fost făcută și o interpelare la care nu a primit răspuns și dorește ca acest abuz să fie trecut în procesul verbal, iar dl. primar să îsi ceară scuze celor 2 cetățeni.

Președintele de ședință supune spre aprobare procesele verbale așa cum au fost redactate și prezentate spre aprobare și acestea sunt aprobate cu  9 voturi ,,pentru” și 2 ,, abțineri”(se abțin: dna.cons.Elena Boldeanu și dl.cons. Iosifescu Nicolae).

 Se trece la pct. 2 – proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia “ sportivei Ana Bogdan.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că  dorește să i se dea titlul de cetățean de onoare domnișoarei Ana Bogdan, pentru performanțele excelente  pe care le are pe plan național și internațional, pentru faptul că prin tot ceea ce a făcut, a contribuit la prestigiul și promovarea imaginii orașului Sinaia peste tot prin lume.Se găsește în expunerea de motive o parte din performanțele ei, printre care: participarea la turneele de Grand Sleem de la Australian Open turul 3, în 2018, în 2021 turul 3 la Roland Garros și în 2023 la Wimbledon turul 3, iar în anii 2016, 2017, 2018, 2019 la US Open turul 3.

Președinte de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 11 ,,pentru”.

Se trece la pct. 3 – proiect de hotărâre privind acordare titlului de ,,Cetățean de onoare al orașului Sinaia” sportivului Valentin Crețu.

Dl.Primar Vlad Oprea menționează că dl.Crețu prin tot ceea ce a făcut de- a lungul carierei sale sportive a promovat imaginea orașului, atât în plan național cât și în plan internațional, iar ca și performanțe, a participat la peste 140 de etape de cupă mondială, la 14 campionate mondiale, la 17 campionate europene, 4 ediții de jocuri olimpice de iarnă și împreună cu echipa de sanie a reușit prestații formidabile anul acesta, locul 5 la campionatul european de dublu din 2024, la Innsbruck în Austria și la dublu locul 5 la campionatul mondial de la Altenberg, Germania.

Este primul sportiv din istoria României care a fost medaliat la cupa națiunilor la proba de sanie individuală masculin și are multe alte rezultate și promovează intens imaginea orașului Sinaia, la fel și valorile pe care sportul le încurajează și care se regăsesc tot mai greu în societate, fair – play- ul,  onoarea și respectul, iar pentru asta propune acordarea titlului de cetățean de onoare.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” și 1 ,,abținere”(se abține: dna.cons.Crețu Georgina – Ioana – Maria).

Dna. Secretar General Beatrice – Eugenia Rădulescu  menționează prevederile Codului Administrativ referioare la obligația demnitarului de a se abține la adoptarea actului admnistrativ care ar putea produce un folos material pentru soț în situația de față.

De asemenea, dă citire și Regulamentului aprobat prin HCL. nr.  70/2011, Cap. V, art. 11 privind drepturile dobândite de cetățenii de onoare, printre care și dreptul de a participa gratuit la toate manifestările culturale organizate de institutie.

Dna.cons.Cretu Georgiana – Ioana – Maria în numele soțului multumește consilierilor locali pentru titlul acordat.

Dl.Primar precizează că va fi o ceremonie oficială pentru cei doi cetățeni de onoare.

Se trece la pct. 4 – proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finațate din venituri proprii și subvenții și a contului de execuție al bugetului de credite interne pe anul 2023.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează ca este bugetul de executie pe anul 2023, la partea de venituri, 80,18 % din total venituri, iar cele din impozite și taxe locale s-a realizat în procent de 99,04%, cheltuielile în procent de 70,03%, iar excedentul a fost de 16,7 milioane de lei la sfârșitul anului.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae precizează că s- a făcut o interpelare, a întrebat ce se întamplă cu banii care s-au perceput din chiria ANL, pentru că o parte din acești bani sunt aferenți reparațiilor și întreținerii, conform Legii 152/1998, Legea privind Înființarea  Agenției Naționale pentru Locuințe, dar nu a primit răspuns încă.

Dl.Primar precizează că răspunsurile le-a primit verbal.

Președintele de ședință îl întreabă pe dl.cons.Iosifescu Nicolae dacă are o propunere concretă legată de proiectul în discuție.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae dorește să apară  reliefarea concretă a acestor forme.

Președinte de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”(se abțin: dna.cons. Elena Boldeanu și dl.cons. Nicolae Iosifescu).

Se trece la pct. 5 – proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Transport Urban Sinaia Srl la data de 31.12.2024.

Dl.Primar precizează că, SC Transport Urban SRL este o societate aparținând orașului Sinaia, care a funcționat foarte bine, cu un profit net de 5, 4 milioane de lei, fiind una dintre cele mai de top societăți comerciale cu capital integral aparținand comunității locale din țară, extrem de profitabilă, realizând partea de dividente care a fost repartizată către noi de  2,7 milioane, iar cele 2, 7 milioane de lei din jumătatea profitului merg către investiții: domeniul schiabil, mountain bike, transport în comun.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae menționează că este profitabilă pentru că redevența este foarte mică la valoare activelor la care au fost date în administrare/concesionare.

Președintele de ședință îl intreabă pe dl.cons.Iosifescu Nicoale dacă are vreo propunere legată de proiect.

Dl.cons.Iosifescu Nicolae precizează că are dreptul să-și motiveze votul.

Președinte de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”(se abțin: dna.cons.Elena Boldeanu și dl.cons.Nicolae Iosifescu).

Se trece la pct. 6 – proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Sinaia Forever SRL la data de 31.12.2023.

Dl.Primar precizează că societatea SC Sinaia Forever Srl a ieșit pe profit, un profit brut de 126 mii lei și un profit net de 105.510 lei, din care către Consiliul Local se întoarce ca redevența 47 mii lei, iar către Sc Transport Urban Srl 2400 lei având în vedere că este acționar majoritar, iar diferența, repartizarea se face pe partea de investiții la societatea SC Sinaia Forever Srl.

Președinte de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”(se abțin: dna.cons.Elena Boldeanu și dl.cons.Nicolae Iosifescu).

Se trece la pct. 7 – proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Președinte de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”(se abțin: dna.cons.Elena Boldeanu și dl.cons.Nicolae Iosifescu).

Se trece la pct.8 – proiect de hotărâre privind anularea sumelor prescrise la 31.12.2023 datorate de persoane fizice și juridice.

Dl.Cons.Iosifescu Nicoale precizează că a văzut o amendă care s-a dat, nu a fost plătită și acum se prescrie și nu este normal pentru că se creează un precedent.

Președinte de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 11 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 9 – proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând orașului Sinaia.

Dna.Cons.Elena Boldeanu propune să fie înștiințați toti cei care și-au făcut cerere și să vină să le actualizeze.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 11 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct.10 – proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae dorește să știe dacă au fost cerute?

Președintele de ședință precizează că terenurile au fost solicitate și văzute de comisia de urbanism, inventariate, urmând să fie introduse în domeniul privat al orașului Sinaia.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 11 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct.11– proiect de hotărâre privind cesionarea terenului în suprafață de 24 mp, situat în Sinaia, str.Mihai Eminescu f.n., lot 42 B nr.cadastral  25752, cartea funciară nr. 25752, obiect al contractului de concesiune nr. 3345/08.02.2008 și actului adițional nr. 31834 din 02.12.2015.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 11 voturi ,,pentru”.

Urmează pct. 12 – proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 13801/29.05.2020 încheiat între Dinu Constantin și Orașul Sinaia.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae propune concesiune sau vânzare.

Președintele de ședință precizează că nu se poate concesiona domeniul public și supune la vot proiectul sus menționat cu propunerea prelungirii contractului de închiriere pe un 1 an.

Deși în timpul ședinței s-au menționat a fi exprimate 9 voturi ,,pentru” la vizionarea înregistrării video a ședinței,  în vederea întocmirii procesului verbal s-a constatat că în mod eronat s-au numărat 9 voturi ,,pentru”, în fapt fiind exprimate 8 voturi ,,pentru”, 2 ,,abțineri” și un consilier nu și-a exprimat votul.

În această situație se impune rectificarea și, în consecință, rezultatul votului este de 8 voturi ,,pentru”, 2 ,,abțineri”  și un vot neexprimat, motiv pentru care, nefiind întrunit numarul necesar de voturi pentru aprobarea prelungirii termenului de închiriere a unui imobil – teren, anume 9 voturi ,,pentru”, nu se va redacta o hotărâre în acest sens.

Se trece la pct. 13 – proiect de hotărâre privind asocierea orașului Sinaia cu Județul Prahova, Județul Dâmbovița și Comuna Moroeni, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Turism în Bucegi”.

Dl.Primar precizează că este prima asociere care se face cu Județul Dâmbovița, județul Prahova și Comuna Moroeni, tocmai pentru a realiza în comun proiecte de investiții publice de interes zonal și regional, destinate dezvoltării domeniului turismnului și mai mult, de a face în comun proiecte cu finanțare europeană.

S-au purtat discuții de foarte mult timp , iar acum s-a ajuns în punctul în care se poate face această asociere cu celelalte orașe și Consiliul Județean.

DL.Cons.Iosifescu Nicolae  precizează că Legea 197/2018 , Legea muntelui,  care se referă exact la acest aspect, conform acestei legi, a fost înființat  comitetul  de masiv din grupa munții Bucegi din care face parte județul Dâmbovița, județul Prahova , orașul Sinaia și județul Brașov.

Dl.Primar precizează că nu are nici o legătură cu ceea ce spune dl.cons, este o asociație de Dezvoltare Intercomunitară.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”( se abțin: dna.cons.Elena Boldeanu și dl.cons.Nicolae Iosifescu).

Se trece la proiectul de pe ordinea de zi suplimentară – proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 4137 mp, situat în intravilanul și aparținând domeniului public al orașului Sinaia, Intr.Lalelelor  FN, jud. Prahova, nr. cad. 23626, CF nr. 23626, în 4 loturi : lotul 1 în suprafață de 3190 mp, lotul 2 în suprafață de 324 mp, lotul 3 în suprafață de 311 mp și lotul 4 în suprafață de 312 mp, și trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul privat al orașului Sinaia a loturilor dezmembrate 2,3 și 4.

Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”( se abțin: dna.cons.Elena Boldeanu și dl.cons.Nicolae Iosifescu).

Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței la ora 16,25.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR GENERAL

REMUS DAVID                             BEATRICE – EUGENIA RĂDULESCU

Red.Elena Marilena Mititelu

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: iunie 21, 2024

Comments are closed.