Administrație Publică

Anunț intenție elaborare PUZ strada Tache Ionescu nr. 2, nr.cadastral 24340, tarla 27,Cc42, lot.1A, strada Furnica (nr.cadastral 24787), strada Tache Ionescu (nr.cadastral 24723), strada Pictor Luchian (nr.cadastral 24731)

iulie 1, 2024

INTENTIE DE ELABORARE 

PLAN URBANISTIC ZONAL –   modificare reglementări urbanistice (S.studiată= 6863mp)

Localizare:Județul PrahovaOraşul Sinaia,  strada Tache Ionescu  nr. 2, nr.cadastral 24340, tarla 27,Cc42, lot.1A, strada Furnica (nr.cadastral 24787), strada Tache Ionescu (nr.cadastral 24723), strada Pictor Luchian (nr.cadastral 24731).

Iniţiator:  S.C. TICS OPERATION S.R.L.

Elaborator:  S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ȘI PROPUNERI

privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal

în perioada 27.06.2024 – 22.07.2024

 Persoana responsabila cu consultarea si informarea publicului:

Mihaiela Gherasim, arhitect şef Primaria Oraşului Sinaia, adresa B-dul Carol I nr. 47, Sinaia, județul Prahova,

Telefon: +40 244 311 788; Fax: +40 244 314 509, email: contact@primaria-sinaia.ro 

Observațiile sunt necesare în vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal.

Răspunsurile la observaţii vor fi afisate la avizierul Primariei orasului Sinaia, județul Prahova, după 15 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ETAPELE PRECONIZATE PENTRU CONSULTAREA PUBLICULUI PÂNĂ LA APROBAREA PUZ:

  • Etapa pregatitoare – anunțarea intenției de elaborare prin anunt pe pagina de internet a Primariei orasului Sinaia;
  • Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
  • Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
  • Elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională;

– Vezi anunțul în format pdf AICI

  • Vezi planșa încadrare în teritoriu AICI

  • Vezi planșa reglementări urbanistice AICI

Last modified: iulie 1, 2024

Comments are closed.