Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

HOTARAREA NR. 14/2009

privind concesionarea prin licitatie publica a terenului, apartinand domeniului privat al orasului, in suprafata de 462 mp, situat in...

octombrie 15, 2012

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 13/2009

privind concesionarea prin licitatie publica a terenului, apartinand domeniului privat al orasului, in suprafata de 250 mp, situat in...

octombrie 15, 2012

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 12/2009

privind inchirierea pasunilor alpine...

octombrie 15, 2012

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 8/2009

privind acordarea de gratuitati la transportul pe cablu, efectuat de S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L....

octombrie 15, 2012

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 7/2009

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr. 9/2007 privind infiintarea SC. TRANSPORT URBAN SINAIA SRL....

octombrie 15, 2012

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 6/2009

privind aprobarea asocierii orasului Sinaia cu unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judetului Prahova, in vederea constituirii...

octombrie 15, 2012

Detalii