Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

HOTARAREA NR.140/2013

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013...

noiembrie 12, 2013

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.139/2013

Privind  asocierea Orașului Sinaia cu Județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public...

noiembrie 12, 2013

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.138/2013

privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia in Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru...

octombrie 12, 2013

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.136/2013

privind dezmembrarea în 2 loturi: lotul 1 in suprafață de 150 mp și lotul 2 in suprafață de 1783 mp, a terenului în suprafață de...

octombrie 12, 2013

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.134/2013

privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 107,5 mp, din Sinaia, str. Piața Unirii nr. 2, lot 1, situat...

octombrie 12, 2013

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.133/2013

privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 168 mp, din Sinaia, Calea Codrului FN, T 16, P 121, lot 2/1,...

octombrie 12, 2013

Detalii