Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

HOTARAREA NR.121/2013

Privind completarea obiectului de activitate al SC. Transport Urban Sinaia SRL. și modificarea organigramei societății...

octombrie 11, 2013

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.120/2013

Privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului precum și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului...

octombrie 11, 2013

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.119/2013

Privind reportarea sumei de 254.946,27 euro rămasă neutilizată în anul 2012, extinderea perioadei  de utilizare a Creditului de...

octombrie 11, 2013

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.118/2013

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013...

octombrie 11, 2013

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.109/2013

Privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia...

august 29, 2013

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.108/2013

Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a...

august 29, 2013

Detalii