Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.12 din data de 05 februarie 2021

privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru...

februarie 10, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.11 din data de 05 februarie 2021

privind darea în administrare de echipamente profesionale de spălătorie către Spitalul Orășenesc Sinaia...

februarie 10, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.10 din data de 05 februarie 2021

Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 încheiat între Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de...

februarie 10, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.9 din data de 05 februarie 2021

privind cesionarea contractului de concesiune nr. 6267/05.10.1999 şi actului adițional nr. 34734 din 15.12.2020 ce au ca obiect terenul...

februarie 10, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.8 din data de 05 februarie 2021

Privind cesionarea contractelor de concesiune nr. 2032/19.02.2004 și nr. 1436/18.01.2007, ce au ca obiect terenurile în suprafață de 28...

februarie 10, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.7 din data de 05 februarie 2021

privind vânzarea conform HCL 183/2006, a terenului situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 13C, în suprafață de 275 mp măsurată (278 mp...

februarie 10, 2021

Detalii