Administrație Publică

2014 Tag Archive

Hotărâri

HOTARAREA NR.137 din 26.11.2014

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, Bdul Carol I nr.7, demisol 3-4, ap.18 către d-na PORUMB LIVIA ANA si dl. SANDU ION...

iunie 3, 2015

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.136 din 26.11.2014

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia, a spațiului situat in Bdul Carol I nr.7, demisol 3-4,...

iunie 3, 2015

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.135 din 26.11.2014

privind prelungirea contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor cu destinatie unitati de invatamant nr.26127/03.12.2012...

iunie 3, 2015

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.134 din 26.11.2014

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014...

iunie 3, 2015

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.133 din 20.11.2014

Privind achizitionarea unui “Serviciu juridic de specialitate extern”, pentru punerea in aplicare a HCL nr. 92 / 2012 privind...

iunie 3, 2015

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.132 din 20.11.2014

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local 42/2014...

iunie 3, 2015

Detalii