Administrație Publică

2016 Tag Archive

Hotărâri

HOTARAREA NR.23 din 29.01.2016

privind aprobarea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate...

februarie 16, 2016

Detalii