Administrație Publică

Anunturi

AnunturiTransparenta

Anunț dezbatere publică PUZ Calea Brașovului nr.50-52

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența...

august 4, 2022

Detalii

Anunturi

Anunț propunere spre dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul...

iulie 29, 2022

Detalii

Anunturi

Rezultatul probei – interviu Concurs de ocupare funcții publice vacante în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 25 iulie 2022

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62...

iulie 27, 2022

Detalii

Anunturi

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a funcției publice vacante în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 25 iulie 2022

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62...

iulie 25, 2022

Detalii

Anunturi

CENTRALIZATOR PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE VACANTE DIN DATA DE 18 IULIE 2022

Nr. Crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Punctaj obtinut la proba scrisa Punctaj obtinut la interviu Punctajul final REZULTAT...

iulie 19, 2022

Detalii