Administrație Publică

RUTI-Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Ce este registrul ? Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al Transparentei Intereselor.

Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se inregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică sau să modifice o politică publică existenta iar, pe de alta parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minime reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului. Transparența actului decizional presupune implicarea întregii societați în acest proces.

Grupurile specializate din societatea civila vizate de RUTI sunt reprezentate de: societate cu personalitate juridica, asociatii, fundatii si federatii, organizatii religioase / a cultelor sau asociate unui cult, organizatie sindicala, organizatie patronala, camere de comert, structuri associative ale administratiei publice locale, alte tipuri de organizatii legal constituite, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi de familie, cabinete individuale, cabinete asociate, societatea profesionala, cu sau fara personalitate juridica.

Acestea se pot înscrie, în mod voluntar, accesand formularul de înscriere și asumându-și respectarea Codului de conduita RUTI. Actualizarea informațiilor se va face ori de cate ori este cazul, dar nu mai târziu de un interval de 6 luni. Pentru informații detaliate despre înscriere, Secretariatul General al Guvernului pune la dispoziție un ghid privind înscrierea grupurilor specializate.

Decidenții sunt reprezentați de: Prim-Ministrul României, Secretarul General al Guvernului, miniștri, secretari de stat, consilieri de stat și conducători cu rang de demnitar ai altor instituții sau organe centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor. Aceștia vor afișa agenda zilnica a întâlnirilor.

Deciziile luate la nivelul Executivului au un impact economic și social direct asupra a milioane de români, astfel ca felul în care acestea sunt adoptate trebuie să fie bazat pe un proces cât mai transparent posibil, deschis în mod egal tuturor părților interesate de deciziile publice, participativ, în toate etapele. În acest context, Guvernul României își manifestă întreaga disponibilitate de a interacționa în mod echidistant, încă din etapa de identificare a nevoilor ce stau la baza unei viitoare politici publice și până la faza de adoptare, cu toate părțile interesate și specializate în procesele de elaborare a deciziilor publice, într-un climat de transparență, bazat pe valori constând în responsabilitate și respect reciproc.

Care sunt facilitățile ?

 Beneficiile grupurilor specializate care își asumă acest standard de conduită și transparență în interacțiunea cu instituțiile publice, prin înscriere în RUTI, sunt următoarele:

– accesul primordial la o serie de servicii precum E-Consultare (buletinul actelor normative aflate în consultare publică) sau E-Dezbatere (Calendarul Dezbaterilor Publice de la nivel central) realizate de SGG cu scopul facilitării cunoașterii, cu promptitudine, a priorităților de reglementare;

– participarea la întâlniri de lucru organizate între membrii RUTI și reprezentanții autorităților publice centrale, RUTI asumându-și impulsionarea interacțiunii între membri;

– posibilitatea întâlnirii directe, instituționale, cu factorii de decizie;

– participarea decidenților sau a persoanelor desemnate la evenimentele organizate de grupurile specializate înscrise în RUTI;

– evidențierea pe documentele proprii a înregistrării în RUTI, ca o garanție a recunoașterii comportamentului transparent în relația cu autoritățile administrației publice centrale.

Platforma RUTI poate fi accesată AICI

Comments are closed.