Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

Hotărârea nr.7 din 08.02.2024 privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2024-2025

Având în vedere : Raportul de specialitate al  Serviciului Politici Publice înregistrat sub nr. 262/01.02.2024; Referatul de aprobare...

februarie 20, 2024

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.6 din 08.02.2024 privind modificarea anexei 1 la HCL 195/2023 privind aprobarea listei de evenimente ale orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2024

Având în vedere : Referatul de aprobare nr. 257/01.02.2024 al Primarului Orasului Sinaia; Raportul de specialitate al Serviciului...

februarie 20, 2024

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.4 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului și a calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile martie-decembrie 2024

Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 271/01.02.2024 al Primarului Orasului Sinaia; – Raportul de specialitate al...

februarie 20, 2024

Detalii