Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.163 din data de 03 noiembrie 2020

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Transport Urban Sinaia SRL pe anul 2020...

noiembrie 10, 2020

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.162 din data de 03 noiembrie 2020

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2020...

noiembrie 10, 2020

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.161 din data de 03 noiembrie 2020

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020...

noiembrie 10, 2020

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.160 din data de 03 noiembrie 2020

Privind alegerea viceprimarului orașului Sinaia...

noiembrie 9, 2020

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.159 din data de 03 noiembrie 2020

Privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia pe domenii de specialitate...

noiembrie 9, 2020

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.157 din data de 29 septembrie 2020

Privind aprobarea proiectului de investiții, a acordului de parteneriat cu Spitalul orășenesc Sinaia, a tuturor indicatorilor...

octombrie 11, 2020

Detalii