Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.213 din data de 03.11.2021

privind aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:...

noiembrie 19, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.212 din data de 03.11.2021

privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii:...

noiembrie 19, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.211 din data de 03.11.2021

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al orașului Sinaia a terenurilor pădure aparținând domeniului...

noiembrie 19, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.210 din data de 03.11.2021

privind  constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 8372 din...

noiembrie 19, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.209 din data de 03.11.2021

privind  constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 16702 din ...

noiembrie 19, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.208 din data de 03.11.2021

privind majorarea  tarifelor aferente serviciilor prestate de SC Sinaia Forever SRL...

noiembrie 19, 2021

Detalii