Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

Hotărârea nr. 118 din data de 16.06.2022

privind organizarea evenimentului ORANGE POP UP CINEMA  Ediția 1, aprobarea Contractului de asociere și includerea evenimentului în...

iunie 29, 2022

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr. 117 din data de 16.06.2022

privind aprobarea documentației tehnico – economice fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire...

iunie 29, 2022

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr. 116 din data de 09.06.2022

Privind prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL nr.71/12.05.2021, referitoare la  aprobarea garantării a maxim...

iunie 22, 2022

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr. 115 din data de 09.06.2022

Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre UAT oraș Sinaia și UAT Municipiu Ploiesti prin Administrația Parcului Memorial...

iunie 22, 2022

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr. 114 din data de 09.06.2022

Privind majorarea tarifelor maximale de distanță lei/km, pentruserviciului transport cu autoturisme în regim de taxi și în regim de...

iunie 22, 2022

Detalii