Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

Hotărârea nr.51 din data de 16.03.2023

Privind modificarea și completarea HCL nr. 58/19.04.2021 reprezentând prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL...

martie 20, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.50 din data de 16.03.2023

Privind aprobarea și depunerea spre finanțare a proiectului cu titlul “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A...

martie 20, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.48 din data de 07.03.2023

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice externe de consultanță,  asistență și reprezentare a Orașului Sinaia în...

martie 14, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.49 din data de 07.03.2023

Privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza PT + DE pentru obiectivul  de investiții: „Supraetajare stație de pompare cu...

martie 13, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.47 din data de 07.03.2023

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.12, B-dul Carol I, nr.33 Având în vedere: Referatul de aprobare...

martie 13, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.46 din data de 07.03.2023

Privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Orașului Sinaia...

martie 13, 2023

Detalii