Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

Hotărârea nr.139 din 26.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2023

   Având în vedere referartul de aprobare nr.24376/25.09.2023, raportul de specialitate nr.24377  din 25.09.2023 al Serviciul Buget...

septembrie 27, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.138 din 26.09.2023 privind aprobarea bugetului evenimentului ’’Festivalul Sinaia Forever” – 2023, Ediția XXVIII

Având în vedere : Referatul de aprobare nr. 2841/25.09.2023 al Primarului Orasului Sinaia; Raportul de specialitate al Serviciului...

septembrie 27, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.137 din 26.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023    Având in vedere referatul de aprobare  nr.24373 din...

septembrie 27, 2023

Detalii