Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.75 din data de 28 mai 2021

Privind aprobarea Contului de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, a contului de execuție al bugetului...

iunie 3, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.74 din data de 12 mai 2021

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 522 mp din acte (532...

mai 18, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.73 din data de 12 mai 2021

privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Prefezabilitate pentru amenajare parcare aferentă Domeniul Schiabil al...

mai 18, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.72 din data de 12 mai 2021

privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul...

mai 18, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.71 din data de 12 mai 2021

privind aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmează a fi contractată de...

mai 18, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.70 din data de 12 mai 2021

Privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport...

mai 18, 2021

Detalii