Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

Hotărârea nr.162 din 02.11.2023 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.2, ap.9 având număr cadastral 24387-C1-U9 către dna. Bucur Diana Vasilica

Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.3231/31.10.2023 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia; – Raportul de...

noiembrie 9, 2023

Detalii