Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

Hotărârea nr.277 din data de 29.12.2022

Privind aprobarea participarii la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public si a Devizului...

decembrie 30, 2022

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.276 din data de 23.12.2022

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia,...

decembrie 30, 2022

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.275 din data de 23.12.2022

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza  PT + DEE + CS, pentru obiectivul “APARARI DE MAL SI REFACERE STRADA...

decembrie 30, 2022

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.273 din data de 23.12.2022

Privind eliminarea de la poziția 1 din anexa 1 la HCL nr.3/2018 a imobilului situat în Sinaia, Bulevardul Ferdinand, nr.88    Având...

decembrie 30, 2022

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.274 din data de 23.12.2022

Privind aprobarea procedurii de publicare a listelor contribuabililor persoane juridice care nu au obligații restante...

decembrie 30, 2022

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.271 din data de 21.12.2022

Privind  participarea orașului Sinaia în parteneriat cu Județul Prahova și unități administrative din cadrul județului la...

decembrie 30, 2022

Detalii