Administrație Publică

Proiecte de Hotărâre

Proiecte de Hotărâre

Referat de aprobare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Vezi referat de aprobare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 AICI...

noiembrie 18, 2020

Detalii

Proiecte de Hotărâre

Raport de specialitate privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Vezi raport de specialitate privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 AICI...

noiembrie 18, 2020

Detalii

Proiecte de Hotărâre

Proiect de hotarare privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Vizualizati proiectul de hotarare AICI Vizualizati Anuntul Public  de afisare AICI Vizualizati Procesul verbal de afisare AICI...

ianuarie 13, 2020

Detalii

Proiecte de Hotărâre

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020

Vizualizati proiectul de hotarare AICI Vizualizati Referatul de aprobare AICI...

noiembrie 8, 2019

Detalii

Proiecte de Hotărâre

Proiect de hotărâre privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Având în vedere expunerea de motive nr.7221/07.03.2019 întocmită de iniţiatorul Proiectului de hotărâre şi  raportul de...

martie 14, 2019

Detalii