Administrație Publică

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia”

Denumirea beneficiarului: UAT ORAȘUL SINAIA

Număr de referință: contract de finanțare nr. 497/01.03.2021, cod SMIS 142260

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară: 10. Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. 

Proiectul a fost implementat de ORAȘUL SINAIA, în calitate de Beneficiar al finanțării, în parteneriat cu SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA.

Autoritatea de Management: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Direcția Regională Infrastructură Pitești

Data de începere a proiectului: 01.11.2020

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Perioada de implementare: 38 luni, respectiv între data 01.11.2020 și data 31.12.2023 

Valoarea totală a proiectului: 5.301.676,25 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 5.189.344,25 lei, iar finanțarea nerambursabilă 5.189.344,25 lei. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 in Spitalul Orășenesc Sinaia (S.O.S.), în perioada de implementare a proiectului.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Creșterea capacității de tratament și diagnosticare a pacienților Spitalului Orășenesc Sinaia prin dotarea suplimentară a secțiilor existente cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și echipamente și dotări specifice secției ATI în vederea asigurării unui răspuns eficient și în timp util pe durata crizei COVID – 19.
  2. Dotarea secțiilor existente cu echipamente și dispozitive medicale necesare gestionării crizei sanitare la nivelul Spitalului Orășenesc Sinaia.

Rezultatele proiectului:

  1. Capacitate consolidată de tratament, diagnosticare și protecție adecvată pentru pacienții Spitalului Orășenesc Sinaia.
  2. Echipamente medicale și de protecție achiziționate pentru dotarea secțiilor Spitalului Orășenesc Sinaia.

Locul de implementare al proiectului: Proiectul a fost implementat în ambele componente ale Spitalului Orășenesc Sinaia, respectiv: Str. Spitalului, nr. 2, Sinaia, jud. Prahova (Spitalul de adulți) si Str. Cuza Voda, nr.3, Sinaia, jud. Prahova (Secția de pediatrie)

 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro  

 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Comments are closed.