Administrație Publică

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia

 

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orașul Sinaia”

 Denumirea beneficiarului: UAT ORAȘUL SINAIA

Număr de referință: contract de finanțare nr. 497/01.03.2021, cod SMIS 142260

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Proiectul este implementat de ORAȘUL SINAIA, în calitate de Beneficiar al finanțării, in parteneriat cu SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA.

Autoritatea de Management: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Direcția Regională Infrastructură Pitești

Data de începere a proiectului: 01.11.2020

Data finalizării proiectului: 31.12.2021

Perioada de implementare: 14 luni, respectiv între data 01.11.2020 și data 31.12.2021

Valoarea totală a proiectului: 12.628.527,90 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 12.516.195,90 lei, iar finanțarea nerambursabilă 12.516.195,90 lei, 100% fiind contribuție din FEDR.

 Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare prin investitii necesare pentru consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 in Spitalul Orasenesc Sinaia (S.O.S.), in perioada de implementare a proiectului, respectiv pana in 31 decembrie 2021.

Obiective specifice ale proiectului:

1.Cresterea capacitatii de tratament si diagnosticare a pacientilor Spitalului Orasenesc Sinaia prin dotarea suplimentara a sectiilor existente cu echipamente si aparatura medicala, dispozitive medicale si echipamente si dotari specifice sectiei ATI în vederea asigurarii unui raspuns eficient si în timp util pe durata crizei COVID – 19.

2.Dotarea sectiilor existente cu echipamente si dispozitive medicale necesare gestionarii crizei sanitare la nivelul Spitalului Orasenesc Sinaia.

Rezultatele proiectului:

  1. Capacitate consolidata de tratament, diagnosticare si protectie adecvata pentru pacientii Spitalului Orasenesc Sinaia.
  2. Echipamente medicale si de protectie achizitionate pentru dotarea sectiilor Spitalului Orasenesc Sinaia.

Locul de implementare al proiectului: Proiectul se va implementa in ambele componente ale Spitalului Orasenesc Sinaia, respectiv: Str. Spitalului, nr. 2, Sinaia, jud. Prahova (Spitalul de adulti) si Str. Cuza Voda, nr.3, Sinaia, jud. Prahova (Sectia de pediatrie)

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 497/01.03.2021 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numarul si Data semnării contractului
1. PROF CONSULT SRL Serviciile de audit financiar pentru proiectul cu titlul ”CRESTEREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 IN ORASUL SINAIA”, cod SMIS 142260 Achiziţie directă 16.640 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 33135 / 03.12.2020
2. TELEGRAMA  SRL Servicii publicitate aferente proiectului”CRESTEREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 IN ORASUL SINAIA”, cod SMIS 142260: anunt de inceput proiect, autocolante, placa permanenta si anunt de finalizare proiect Achiziţie directă 11.350 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 33149 / 03.12.2020
3. PROCONSULT SRL Servicii de consultanță pentru managementul proiectului ”CRESTEREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 IN ORASUL SINAIA”, cod SMIS 142260 Achiziţie directă 134.000 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 33164 / 03.12.2020

 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro  

 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Comments are closed.