Administrație Publică

 

      

 Descriere proiect „Amenajare Gradină publică “Parc Știrbei”

Denumirea beneficiarului: UAT ORAȘUL SINAIA

Număr de referință: contract de finanțare nr. 3757/08.02.2019, cod SMIS 118897

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 01/03/2016 .

Data finalizării proiectului: 30/04/2021.

Perioada de implementare: 62 luni, respectiv 01.03.2016-30.04.2021

Valoarea totală a proiectului: 7.219.370,99 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 7.205.090,99 lei, iar finanțarea nerambursabilă 7.060.989,17 lei, din care 6.124.327,34 lei reprezintă contribuția din FEDR și 936.661,83 lei reprezintă contribuția națională.

 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea mediului urban prin reconversia funcțională a unui teren degradat din orașul Sinaia si transformarea lui într-o zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate si pentru turiști, în concordantă cu Strategia de dezvoltare durabila a orașului Sinaia 2016-2020.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Realizarea lucrărilor de reconversie funcțională a terenului degradat și transformarea acestuia într-o gradină publică.
  2. Crearea unei noi zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate și pentru turiști ca urmare a fructificării oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile.

Rezultatele proiectului:

Rezultat 1: Suprafața spațiu verde creat: 5157,50 mp

Rezultat 2: 1 Proiect elaborat si implementat în conformitate cu cerințele POR 2014 – 2020

Locul de implementare al proiectului: Oraș Sinaia, Județul Prahova.

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 3757/08.02.2019 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numarul si Data semnării contractului
1. KXL SRL Întocmire Studiu Pedologic Teren Gradina Publică – „Parc Stirbei”, Orașul Sinaia Achiziţie directă 11.000,00 lei

la care se adaugă 2.090,00 lei TVA

19151/ 25.07.2017
2. DOCT SRL Întocmire Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Amenajare Gradina publică – „Parc Stirbei” Achiziţie directă 100.000,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

 

24972/ 27.09.2017
3. DOCT SRL Întocmire Proiect tehnic pentru Amenajare Gradina publică – „Parc Stirbei” Achiziţie directă 32.000,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 26049/ 06.10.2017
4. DOCT SRL Servicii de Întocmire Plan Urbanistic zonal  pentru realizarea Parcului Stirbei Achiziţie directă 7.563,03 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 20425/ 10.08.2016
5. DOCT SRL Servicii de intocmire documentatie tehnico-economica, pentru lucrari de Amenajare Gradina publica – ,,Parc Știrbei”, respectiv Studiu de soluție și Documentații pentru avize și DTAC Achiziţie directă 22.000,00 lei, la care se adauga TVA in valoare de 4.180,00 lei. 8600/

29.03.2016

6. PROCONSULT SRL Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare în cadrul obiectivului de investiție „Amenajare Gradina publica – Parc Știrbei” Achiziţie directă 125.000 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 21066/ 16.08.2017
7. PROCONSULT SRL Servicii de consultanță in domeniul managementului proiectului „Amenajare  Gradina publica – Parc Știrbei” Achiziţie directă 130.000 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 5748/ 21.02.2019
8. BURSI N.B.C. SRL Anunț de presă privind debutul proiectului cu titlul Amenajare Gradina publica – ,,Parc Știrbei” Achiziţie directă 1.200,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 123/ 01.03.2019
9. BURSI N.B.C. SRL Panou temporar de 3mx2m aferent Proiectului „Amenajare Gradină publică “Parc Știrbei”” Achiziţie directă 2.500,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 130/ 05.03.2019

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro