Administrație Publică

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

      

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

„Amenajare Gradină publică “Parc Știrbei”” 

Denumirea beneficiarului: UAT ORAȘUL SINAIA

Număr de referință: contract de finanțare nr. 3757/08.02.2019, cod SMIS 118897

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 01/03/2016

Data finalizării proiectului: 31/12/2023

Perioada de implementare: 94 luni, respectiv 01.03.2016-31.12.2023

Valoarea totală a proiectului: 11.144.721,31 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 7.205.090,99 lei, iar finanțarea nerambursabilă 7.060.989,17 lei, din care 6.124.327,35 lei reprezintă contribuția din FEDR și 936.661,82 lei reprezintă contribuția națională. 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea mediului urban prin reconversia funcțională a unui teren degradat din orașul Sinaia si transformarea lui într-o zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate si pentru turiști, în concordantă cu Strategia de dezvoltare durabila a orașului Sinaia 2016-2020.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Realizarea lucrărilor de reconversie funcțională a terenului degradat și transformarea acestuia într-o gradină publică.
  2. Crearea unei noi zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate și pentru turiști ca urmare a fructificării oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile.

Rezultatele proiectului:

Rezultat 1: Suprafața spațiu verde creat: 5157,50 mp

Rezultat 2: 1 Proiect elaborat si implementat în conformitate cu cerințele POR 2014 – 2020

Locul de implementare al proiectului: Oraș Sinaia, Județul Prahova.

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 3757/08.02.2019 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numarul si Data semnării contractului
1. KXL SRL Întocmire Studiu Pedologic Teren Gradina Publică – „Parc Stirbei”, Orașul Sinaia Achiziţie directă 11.000,00 lei

la care se adaugă 2.090,00 lei TVA

19151/ 25.07.2017
2. DOCT SRL Întocmire Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Amenajare Gradina publică – „Parc Stirbei” Achiziţie directă 100.000,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 24972/ 27.09.2017
3. DOCT SRL Întocmire Proiect tehnic pentru Amenajare Gradina publică – „Parc Stirbei” Achiziţie directă 32.000,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 26049/ 06.10.2017
4. DOCT SRL Servicii de Întocmire Plan Urbanistic zonal  pentru realizarea Parcului Stirbei Achiziţie directă 7.563,03 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 20425/ 10.08.2016
5. DOCT SRL Servicii de intocmire documentatie tehnico-economica, pentru lucrari de Amenajare Gradina publica – ,,Parc Știrbei”, respectiv Studiu de soluție și Documentații pentru avize și DTAC Achiziţie directă 22.000,00 lei, la care se adauga TVA in valoare de 4.180,00 lei. 8600/

29.03.2016

6. PROCONSULT SRL Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare în cadrul obiectivului de investiție „Amenajare Gradina publica – Parc Știrbei” Achiziţie directă 125.000 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 21066/ 16.08.2017
7. PROCONSULT SRL Servicii de consultanță in domeniul managementului proiectului „Amenajare Gradina publica – Parc Știrbei” Achiziţie directă 130.000 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 5748/ 21.02.2019
8. BURSI N.B.C. SRL Anunț de presă privind debutul proiectului cu titlul Amenajare Gradina publica – ,,Parc Știrbei” Achiziţie directă 1.200,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 123/ 01.03.2019
9. BURSI N.B.C. SRL Panou temporar de 3mx2m aferent Proiectului „Amenajare Gradină publică “Parc Știrbei”” Achiziţie directă 2.500,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 130/ 05.03.2019
10. TEHNIC-CELA SRL Servicii de asistenta tehnica – dirigenție de șantier pentru proiectul „Amenajare Gradină publică “Parc Știrbei”” Achiziţie directă 48.900,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 21928/

26.07.2019

11. DOCT SRL Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul „Amenajare Gradină publică “Parc Știrbei”” Cerere de oferte/ Procedura simplificata 29.000,00 la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 29289/ 07.10.2019
12. Asocierea SMART ENERGY BUSINESS SRL (Lider), CRISTA ART CONSTRUCT SRL (DIXON CONSTRUCTION SRL) (Asociat 1), ELDICLAU SRL (Asociat 2). Lucrări in cadrul proiectului cu titlul  „Amenajare Gradină publică “Parc Știrbei”” Cerere de oferte/ Procedura simplificata 8.650.019,42 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 8469/ 18.03.2020
13. PROF CONSULT SRL Servicii de audit financiar pentru proiectul cu titlul  „Amenajare Gradină publică “Parc Știrbei”” Achiziţie directă 8.200,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 15642/

19.06.2020

14. INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII Comisioane, cote, taxe Achiziţie directă 50.153,98 lei

(TVA=0)

15. TELEGRAMA SRL Achiziție servicii de publicitate pentru realizare autocolante si placă permanentă Achiziţie directă 1.600,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 24439/ 25.09.2023
16. TELEGRAMA SRL Achiziție servicii de publicitate pentru publicare anunț de presă la finalizarea proiectului Achiziţie directă 1.200,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 30529/ 16.11.2023

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro