Administrație Publică

 

      

Descriere proiect „ECO-BUS”

Denumirea beneficiarului: ORAȘ SINAIA

Număr de referință: contract de finanțare nr.4230/25.04.2019, cod SMIS 120346

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 25.02.2016

Data finalizării proiectului: 28.02.2021

Perioada de implementare: 61 luni

Valoarea totală a proiectului: 18.314.932,44 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 15.923.769,09 lei, iar finanțarea nerambursabilă 15.605.293,70 lei, unde 13.535.203,73 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR si 2.070.089,97 lei reprezintă contribuția națională.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon in Orașul Sinaia conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila, inclusiv promovarea mobilității urbane bazata pe utilizarea transportului public auto de calatori, nepoluant, îmbunătățit si reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dezvoltarea unui transport public auto de calatori de înalta calitate, atractiv si eficient pe teritoriul Orașului

Sinaia, prin creșterea capacitații de transport public, extinderea traseelor rutiere si modernizarea sistemului de transport prin introducerea de sisteme inteligente de management al traficului si e-ticketing.

  1. Asigurarea unui impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 in Orașul Sinaia prin utilizarea de autobuze ecologice, nepoluante in cadrul sistemului de transport public de calatori
  2. Promovarea utilizării sistemului de transport public auto nepoluant de calatori in Orașul Sinaia in locul transportului privat cu autoturisme, prin informarea publicului cu privire la avantajele / beneficiile utilizării transportului public precum si alte informări privind masurile luate menite sa contribuie la creșterea atractivității transportului public auto.
  3. Reglementarea politicii parcărilor la nivelul Orașului Sinaia

 Rezultatele proiectului: 

Rezultat așteptat general 1: Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/ an). Acest rezultat corespunde doar cererii de finanțare analizate.

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2019)

– scenariul “fără proiect”= 5.498,38 tone echivalent CO2/ an

– scenariul “cu proiect”= 5.498,38 tone echivalent CO2/ an

In acest caz nu există scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării- primul an de operare: anul 2021

– scenariul “fără proiect”= 5.632,59 tone echivalent CO2/ an

– scenariul “cu proiect”= 5.435,20 tone echivalent CO2/ an

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră in scenariul “cu proiect ” cu 197,39 tone echivalent CO2/ an, respectiv cu 3,5% față de scenariul “fără proiect”.

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2025)

– scenariul “fără proiect”= 5.958,10 tone echivalent CO2/ an

– scenariul “cu proiect”= 5.625,03 tone echivalent CO2/ an

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră in scenariul “cu proiect ” cu 333,07 tone echivalent CO2/ an, respectiv cu 5,6% față de scenariul “fără proiect”.

Rezultat așteptat general: 2. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/ modernizate/ extinse in aria de studiu a proiectului (Orașul Sinaia).

Acest rezultat corespunde doar cererii de finanțare analizate.

Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază 2019)

– scenariul “fără proiect”= 5.326 pasageri

– scenariul “cu proiect”= 5.326  pasageri

In acest caz nu există creștere estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/ modernizate/ extinse in aria de studiu a proiectului (Orașul Sinaia).

Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării- primul an de operare: anul 2021

– scenariul “fără proiect”= 5.579 pasageri

– scenariul “cu proiect”= 6.974 pasageri

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/ modernizate/ extinse in aria de studiu a proiectului (Orașul Sinaia) in scenariul “cu proiect ” este cu 1.395 de pasageri, respectiv cu 25% mai mult față de scenariul “fără proiect”.

Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2025)

– scenariul “fără proiect”= 6.166 pasageri

– scenariul “cu proiect”= 8.964 pasageri

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/ modernizate/ extinse in aria de studiu a proiectului (Orașul Sinaia) in scenariul “cu proiect ” este cu 2.798 de pasageri, respectiv cu 45,4% mai mult față de scenariul “fără proiect”.

Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 1: Autobuze achizitionate (nr.) = 11 buc

Valoare la  începutul implementării proiectului= 0

Valoare estimată la  finalul implementării proiectului = 11

Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 2: Sisteme de e-ticketing create/modernizate / extinse (nr.) = 1 sistem de e-ticketing creat

Valoare la  începutul implementării proiectului= 0

Valoare estimată la  finalul implementării proiectului = 1

Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 3: Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport create / modernizate / extinse (nr.)  = 1 sistem de management al traficului creat

Valoare la  începutul implementării proiectului= 0

Valoare estimată la  finalul implementării proiectului = 1

Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului: 

  • 1 Proiect implementat în conformitate cu cerințele POR 2014-2020 

Locul de implementare al proiectului: Oras Sinaia, Județul Prahova. 

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 4230/25.04.2019 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numarul si Data semnării contractului
1. KXL SRL ·  Elaborarea planului de mobilitate urbana – Orasul Sinaia (PMUD)

 

ACHIZIŢIE DIRECTĂ 120.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

10455/15.04.2016
2 PROCONSULT SRL ·  Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri

conform cerințelor Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

ACHIZIŢIE DIRECTĂ 125.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

30860/21.11.2017
3 SC GREEN BUSINESS SRL ·       Studiu de trafic conform Model M Ghidul solicitantului – actualizarea studiului de trafic la nivelul orasului Sinaia si conformitatea acestuia cu prevederile ghidului POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 3, obiectivul  specific 3.2- reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planuri de mobilitate urbana durabila, pentru proiectele :              “ECO – BUS“ si “Construire Park & Ride”.

·       b. Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor conform Anexa 3.2.4.a Ghidul Solicitantului:

ü b.1. Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor conform Anexa 3.2.4.a Ghidul Solicitantului, pentru proiectul “ECO – BUS“

ü b.2. Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor conform Anexa 3.2.4.a Ghidul Solicitantului, pentru proiectul Construire “PARK&RIDE”

 

·       Studiu de oportunitate achiziție autobuze conform Model N din Ghidul Solicitantului pentru proiectul “ECO – BUS“

·

ACHIZIŢIE DIRECTĂ 100.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

920/10.01.2018
4 SC GREEN BUSINESS SRL ·  Prestarea de servicii de consultanta si expertiza pentru delegarea serviciului de transport public de calatori ACHIZIŢIE DIRECTĂ 60.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

6568/07.03.2018
5 SC ROGAV TOPO SRL ·  Servicii de intocmire a documentatiei cadastrale si intabulare in Cartea Funciara a terenului in suprafata de 2.083 m2 situat in Sinaia, Calea Brasovului, n.4B

 

ACHIZIŢIE DIRECTĂ 1.400,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

5047/20.02.2018
6 SC TOPING COMPANY SRL ·  Servicii topo-cadastrale privind realizarea si avizarea la OCPI a documentatiilor si intabulare in cartea funciara pentru urmatoarele strazi din Orasul Sinaia:

–          Bd. Carol I

–          Bd. Republicii

–          Str. Badea Cartan

 

ACHIZIŢIE DIRECTĂ 5.122,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

5957/01.03.2018
7 SC ROGAV TOPO SRL ·  Servicii topo-cadastrale de realizare a documentatiei cadastrale, receptie OCPI Prahova si intabulare in cartea funciara pentru statia de pompare de inalta presiune, Aleea Telegondolei, nr.5, Sinaia. ACHIZIŢIE DIRECTĂ 1.200,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

6109/02.03.2018
8 SC TOPING COMPANY SRL ·  Servicii cadastrale de realizare documentatii cadastrale si intabulare in cartea funciara pentru imobilele denumite statii de autobuz situate pe Bdul Carol I (5 statii) si Bdul Republicii (2 statii) necesare pentru realizarea obiectivului ECO-BUS ACHIZIŢIE DIRECTĂ 3.500,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

8678/26.03.2018
9. PROCONSULT SRL ·  Servicii de consultanță în managementului proiectului                   ” ECO-BUS” ACHIZIŢIE DIRECTĂ 130.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

14534/16.05.2019
8. S.C. BURSI NBC SRL ·  Publicarea unui anunț de presă privind debutul proiectului în Ziarul Telegrama, varianta on-line, pe site-ul www.telegrama.ro . ACHIZIŢIE DIRECTĂ 300,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 15118/22.05.2019
9. S.C. TEMEX ADVERTISING SRL ·  panou publicitar  – 1 bucata

·  placă permanentă – 1 bucata

·  autocolante – 100 bucati

ACHIZIŢIE DIRECTĂ 731,08 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 15798/30.05.2019

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro