Administrație Publică

Descriere proiect “Sinaia 3.0. Educație.Social.Mobilitate”

      

Denumirea beneficiarului: UAT ORAȘUL SINAIA

Număr de referință: contract de finanțare nr. 5804/30.07.2020, cod SMIS 123325

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 13.1. – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 01.03.2018

Data finalizării proiectului: 30.04.2023

Perioada de implementare: 62 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 30.04.2023

Valoarea totală a proiectului: 22.998.517,45 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 22.998.517,45 lei, iar finanțarea nerambursabilă 22.538.546,14 lei, din care 19.548.739,86 lei reprezintă contribuția din FEDR, respectiv 2.989.806,28 lei reprezintă contribuția din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unor premise pentru creșterea calității vieții populației din Sinaia, prin îmbunătățirea serviciilor sociale și educaționale ale orașului, precum și reabilitarea spațiului public urban prin reabilitarea unei străzi într-o zonă de interes.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Creșterea accesibilității persoanelor din categorii defavorizate la infrastructura de locuit prin construirea unui bloc de locuințe sociale cu o capacitate de minimum 118 persoane.

OS2: Creșterea calității serviciilor educaționale din orașul Sinaia prin modernizarea a două școli gimnaziale.

OS3: Asigurarea accesului și utilizării de către persoane cu dizabilități a blocului de locuințe sociale, a școlilor gimnaziale și a infrastructurii urbane.

OS4: Creșterea mobilității populației orașului Sinaia prin reabilitarea străzii Badea Cârțan situată într-o zona de interes a orașului.

OS5: Creșterea atractivității orașului Sinaia prin creșterea calității actului educațional, crearea de infrastructură socială, precum și crearea de infrastructură urbană.

Rezultatele proiectului:

  1. 2 școli gimnaziale modernizate
  2. 1 bloc de locuințe sociale
  3. Drum public și trotuar modernizat
  4. Locuri de parcare amenajate

Locul de implementare al proiectului:

Proiectul se va implementa pe teritoriul orașului Sinaia, pe terenuri proprietate publică a UAT. Extrasele de carte funciară aferente investiției sunt:

Componenta A:

  • Număr cadastral 24867, în suprafață de 3.241 mp – pentru Locuințele sociale. Adresa: Aleea Kușadasi nr. 2A.
  • Număr cadastral 24895, în suprafață de 4.198 mp – pentru Școala Principesa Maria. Adresa Calea Moroieni nr. 25; Se intervine asupra C1, cu suprafața construita la sol de 505 mp.
  • Număr cadastral 24753, în suprafață de 4.267 mp – pentru Școala George Enescu. Adresa: B-dul Carol I nr. 36.
  • Număr cadastral 24870, în suprafață de 783 mp – pentru Scoala George Enescu; Adresa: B-dul Carol I nr. 38A.

Componenta B:

  • Număr cadastral 24813, în suprafață de 4.740 mp – pentru strada Badea Cârțan; Adresa: Str. Badea Cârțan, jud. Prahova.

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. Crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 5804/30.07.2020 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numărul si Data semnării contractului
1. S.C. ARHITEX CONSULTING S.R.L. Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice – Audit energetic – Şcoli Achiziție directă 14.100,00 lei nr. 20643/ 26.07.2018
2. S.C. COMPASS ARHITECTURĂ & DESIGN S.R.L. Servicii de realizare a documentației tehnico-economice – Expertize tehnice – Locuințe sociale, Școli Achiziție directă 40.500,00 lei nr. 18628/ 06.07.2018
3. S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L. Serviciilor de consultanţă în pregătirea proiectului Achiziție directă 65.500,00 lei nr. 16897/ 18.06.2018
4. S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L. Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice – Studii geotehnice – Locuinţe sociale, Şcoli Achiziție directă 4.700,00 lei nr. 16978/ 19.06.2018
5. S.C. ROGAV TOPO S.R.L. Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice – Studiu topografic – Şcoala George Enescu Achiziție directă 1.200,00 lei nr. 14108/ 18.05.2018
6. S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L. Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice faza DALI Achiziție directă 32.500,00 lei nr. 20998/ 31.07.2018
7. S.C. COMPASS ARHITECT & DESIGN S.R.L. Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice faza SF+DALI – Locuinţe sociale, Şcoli Achiziție directă 135.000,00 lei nr. 16843/ 18.06.2018
8. S.C. ROGAV TOPO S.R.L. Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice – Studiu topografic – Şcoala Principesa Maria Achiziție directă 6.500,00 lei nr. 7763/ 16.03.2018
9. S.C. TOPING COMPANY S.R.L. Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice – Studiu topografic – Stradă Achiziție directă 1.387,54 lei nr. 21107/ 01.08.2018
10. S.C. TOPING COMPANY S.R.L. Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice – Studiu topografic – Locuinţe sociale 1 Achiziție directă 2.162,00 lei nr. 13104/ 09.05.2018
11. S.C. TOPING COMPANY S.R.L. Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice – Studiu topografic – Locuinţe sociale 2 Achiziție directă 6.556,54 lei nr. 17380/ 22.06.2018
12. S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L. Servicii de consultanţă în managementul proiectului Achiziție directă 65.500,00 lei nr. 23140/136/ 01.09.2020
13. S.C. BURSI N.B.C. S.R.L. Servicii de de publicitate și informare Achiziție directă 8.400,00 lei nr. 26351/ 02.10.2020
14. S.C. PROF CONSULT S.R.L. Servicii de auditare a proiectului Achiziție directă 40.000,00 lei nr. 26408/ 02.10.2020
15. S.C. COMPASS ARHITECT & DESIGN S.R.L. Servicii de realizare a documentației tehnico-economice, faza DTAC + PT, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului – Școala Principesa Maria Achiziție directă 78.000 lei nr. 36143/ 28.12.2020
16. S.C. COMPASS ARHITECT & DESIGN S.R.L. Servicii de realizare a documentației tehnico-economice, faza DTAC + PT, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului – Locuințe sociale Achiziție directă 91.000,00 lei nr. 36144/ 28.12.2020
17. S.C. HARRISON CONSULTING MANAGEMENT S.R.L. Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice Achiziție directă 14.450,00 lei nr. 3570/ 23.12.2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro

Comments are closed.