Administrație Publică

      

Descriere proiect “Dezvoltarea infrastructurii de sănătate-dotare ambulatoriu spitalul oraşenesc Sinaia”

ORAŞUL SINAIA, în calitate de beneficiar, cu sediul in Oraş Sinaia, str. Bulevardul Carol I, nr. 47, judeţul Prahova, România, a finalizat proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de sănătate – dotare Ambulatoriu Spitalul orăşenesc Sinaia“, cod SMIS 123671, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de investiţii 8.1: Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, rgional şi local, reducând inegalitatile in ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunităţi; Operaţiunea A: Ambulatorii.

Obiectivul proiectului: Creşterea accesului la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor rezidente şi nerezidente din oraşul Sinaia, judeţul Prahova. 

Rezultatele proiectului:

  • Modernizare ambulatoriu prin achiziţie de dotări;
  • Achiziţionare a 56 elemente de cost: echipamente medicale de specialitate, dotări, piese de mobilier.

Locul de implementare: strada Spitalului nr. 2, oraşul Sinaia, judeţul Prahova, România. 

Impactul investiției la nivelul localității/ regiunii: Creşterea accesului la servicii de îngrijire medicală primară pentru peste 17.524 persoane rezidente şi nerezidente din oraşul Sinaia.

Valoarea totală a proiectului: 7.400.036,58 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 7.248.166,40 lei (din care 5.177.261,71 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 2.070.904,69 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).

Perioada de implementare: 91 luni

Data începere proiect:  30.06.2016

Data finalizare proiect: 31.12.2023

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro