Administrație Publică

Informatii utile privind Asociatiile de proprietari

Asociatia de proprietari  este  considerata  esentiala  pentru  apararea intereselor proprietarilor individuali, a proprietatii comune.

In scopul sustinerii intereselor comune ale proprietarilor legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate comuna, proprietarii locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta se pot constitui in asociatii de proprietari.

Asociatia de proprietari este forma juridica de organizare si de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridica, nonprofit, infiintata in conditiile prevazute de lege.

Ce avantaje ne confera constituirea Asociatiei de Proprietari?

Aceasta forma de organizare juridica ofera anumite avantaje, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare:

 1. Statut de persoana juridica cu drepturi depline in fata oricarei institutii publice de stat ori private;
 2. Veniturile obtinute de catre Asociatie provenind din inchirierea spatiilor comune NU sunt impozabile;
 3. Activitatile desfasurate de Asociatie sunt scutite de la plata T.V.A;
 4. Scutire de la plata taxei judiciare de timbru pentru actiunile in instanta impotriva restantierilor;
 5. Scutire de la taxa judiciara de timbru pentru actiunile in instanta impotriva furnizorilor de servicii publice ( SC ELECTRICA FURNIZARE, GDF SUEZ, HIDRO PRAHOVA, etc) privind respectarea drepturilor consumatorilor;
 6. Negocierea directa a contractelor de furnizare si intermedierea serviciilor publice de utilitati;
 7. Prevenirea fraudelor financiare;
 8. Posibilitati de deschideri de conturi la orice banca;
 9. Posibilitatea obtinerii unor fonduri si finantari nerambursabile pentru proiecte in desfasurare din cadrul Asociatiei de Proprietari;
 10. Posibilitatea concesionarii /inchirierii spatiilor verzi din jurul cladirii.
 11. Posibiliatatea contorizarii individuale a consumurilor de apa, gaze, etc.
 12. Posibilitatea retribuirii tuturor persoanelor care se implica in activitati practice sau cu raspundere in cadrul asociatiei.

Dezavantajele netransformarii asociatiei de locatari in asociatie de proprietari:

 1. Proprietarii nu au dreptul la scutiri : de impozit pe veniturile din inchirieri ale spatiilor comune; din activitati economice; la plata taxei judiciare de timbre pentru actiunile in instant impotriva restantierilor;
 2. Nu se poate beneficia de o actiune simpla si rapida in justitie si de privilegiul imobiliar asupra bunurilor mobile si imobile ale restantierilor, la judecatorie, ceea ce inseamna ca restantierii care nu platesc intretinerea sunt foarte greu de judecat si de executat silit. Actiunea in instant trebuie sa se faca in nume personal de fiecare proprietar in parte; nu se pot deschide conturi bancare in numele asociatiei;

Nu se pot retribui persoanele care se implica in activitati practice sau cu raspundere in cadrul asociatiei; riscul de a primi amenzi de la institutiile statului .

Documentele necesare pentru infiintare

 • Statutul asociatiei, Actul constitutiv;
 • Acordul de asociere;
 • Procesul verbal al adunarii de constituire a asociatiei de proprietari;
 • Cerere de inregistrare la Serviciul Fiscal Orasenesc Busteni

Daca se infiinteaza separat pe scari, la dosar mai trebuie:

 • Conventie intre asociatiile constituite privind consumurile pe scari;
 • Declaratie de delimitare a partilor comune;
 • Cerere aviz furnizori  pentru posibilitati tehnice de separare.

Asociatia se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cadrul aceluiasi condominium cu cel putin 3 proprietari.

Pentru a profesa functia de administrator de bloc, este nevoie de o atestare obligatorie  reglementata de Legea 230/2007 si H.G. 1588/2007. Atestarea se face de catre comisia metodologica a asociatiilor de proprietari, conform prevederilor art.54 din legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, ale art.58 din H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.230/2007.

Administratorii trebuie sa prezinte garantii morale, materiale si profesionale acceptate de proprietarul cladirii pe care urmeaza sa o administreze .

Comments are closed.