Administrație Publică

Denumirea beneficiarului: ORAȘ SINAIA

Număr de referință: contract de finanțare nr. 3699/08.02.2019, cod SMIS 121472

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 09.08.2017

Data finalizării proiectului: 28.02.2021

Perioada de implementare: 43 luni

Valoarea totală a proiectului: 11.834.217,80 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 11.798.164,79 lei, iar finanțarea nerambursabilă 11.562.201,50 lei, unde 10.028.440,07 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR si 1.533.761,43 lei reprezintă contribuția națională.

 Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice in Orasul Sinaia prin reducerea consumului de energie in iluminatul public si gestionarea inteligenta a energiei.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Modernizarea sistemului de iluminat public in orasul Sinaia prin montarea unor copruri de iluminat cu LED cu eficienta ridicata, cu durata mare de viata..
 2. Extinderea sistemului de iluminat public in orasul Sinaia pentru imbunatatirea climatului social, cultural si asigurarea confortului corespunzator.
 3. Instalarea sistemului de telegestiune a iluminatului public la nivelul obiectivului de investitie
 4. Fructificarea oportunitatii de accesare a fondurilor nerambursabile

 Rezultatele proiectului:

 Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public (kwh/an) cu 258.633 kwh/an respectiv cu 68,92% fata de nivelul actual.

Valoarea consumului de energie primara la inceputul implementarii proiectului : 375.246 kw/an

Valoarea consumului de energie primara ca urmarea a implementarii proiectului : 116.613 kwh/an

Prin urmare consumul anual de energie primara în iluminat public (kwh/an ) va scadea cu 258.633 kwh/an respectiv cu 68,92% fata de nivelul actual.

 1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echiv. tone de CO2) cu 141,47 TO CO2/MWh/an respectiv cu 68,92% fata de nivelul actual

Nivelul gazelor cu efect de sera (echiv. tone de CO2) la inceputul implementarii proiectului : 205,26 TO CO2/MWh/an

Nivelul gazelor cu efect de sera (echiv. tone de CO2) dupa implementarea proiectului : 63,79 TO CO2/MWh/an

Prin urmare nivelul gazelor cu efect de sera (echiv. tone de CO2) va scadea cu 141,47 TO CO2/MWh/an respectiv cu 68,92% fata de nivelul actual

 1. Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit prin proiect 17.478 ml
 2. Surse de energie regenerabila utilizate (nr.): 50 panouri fotovoltaice
 3. Nivel de iluminare mediu (lx): 14,42 lx

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 7,91 lx iar la finalul implementarii proiectului valoarea indicatorului va fi 14,42 lx

 1. Nivel de luminanta medie mentinuta minima (cd/m2): 1,18 cd/m2

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este de 0,52 cd/m2, iar la finalul implementarii proiectului valoarea indicatorului va fi 1,18 cd/m2.

 1. Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: 538
 2. Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: 538 puncte
 3. Numarul de stâlpi instalati prin proiect: 538 stalpi
 4. 1 Proiect elaborat si implementat în conformitate cu cerintele POR 2014 – 2020

Locul de implementare al proiectului: Oras Sinaia, Județul Prahova.

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 3699/08.02.2019 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numarul si Data semnării contractului
1. PROCONSULT SRL ·  Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri

conform cerințelor Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1., Operatiunea C – Iluminat public

ACHIZIŢIE DIRECTĂ 130.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

21184/17.08.2017
2. SC TOPING COMPANY SRL  ·  Servicii topo-cadastrale privind realizarea si avizarea la OCPI a documentatiilor si intabulare in cartea funciara pentru strazile din zona Furnica, oras Sinaia ACHIZIŢIE DIRECTĂ 20.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

22699/04.09.2017
3. SC GRANDI ENERGY DESIGN SRL ·  Servicii de elaborare a documentatiei necesare obtinerii avizului de mediu si obtinerea Acordului de mediu pentru obiectivul ” Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică – Sinaia “ ACHIZIŢIE DIRECTĂ 20.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

31223/24.11.2017
4. SC GRANDI ENERGY DESIGN SRL ·  Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul                   ” Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică – Sinaia ” in conformitate cu prevederile HG 907/2016. ACHIZIŢIE DIRECTĂ 10.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

31400/27.11.2017
5. SC GENERAL MEEL ELECTRIC ·  Servicii de actualizare program de imbunatatire a eficientei energetice al UAT Oras Sinaia in conformitate cu modelul pentru intocmirea Programului de imbunatatire a eficientei energetice aferent localitatilor cu populatie mai mare de 5000 de locuitori, aprobat prin Decizia ANRE nr.7/DEE/12.02.2015”

 

ACHIZIŢIE DIRECTĂ 2.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

4503/14.02.2018
6. SC GRANDI ENERGY DESIGN SRL ·  Servicii de elaborare a auditului energetic si luminotehnic pentru proiectul ” Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică – Sinaia “ ACHIZIŢIE DIRECTĂ 20.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

4464/14.02.2018
7. PROCONSULT SRL ·  Servicii de consultanță în managementului proiectului                   ” Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică – Sinaia ACHIZIŢIE DIRECTĂ 130.000,00 lei

la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare

5750/21.02.2019
8. S.C. BURSI NBC SRL ·  Publicarea unui anunț de presă privind debutul proiectului în Ziarul Telegrama, varianta on-line, pe site-ul www.telegrama.ro . ACHIZIŢIE DIRECTĂ 900,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 6612/01.03.2019
9. S.C. BURSI NBC SRL ·  panou temporar  – 3 bucati

·  placă permanentă – 3 bucati

·  autocolante – 100 bucati

ACHIZIŢIE DIRECTĂ 6.775,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 6997/05.03.2019
10. SC PROF CONSULT SRL ·  Servicii de audit financiar ACHIZIŢIE DIRECTĂ 8.000,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 7403/08.03.2019

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de uniunea Europeană,
vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în ciitorul tău!
Proiect cofinanțat din fondul European de Dezvoltare Regională
prin programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro