Administrație Publică

HOTARAREA NR.139 din 02.11.2015

noiembrie 9, 2015

Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru faza PT – “Reparații capitale Aleea Peleșului, oraș Sinaia, jud. Prahova”.

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Serviciului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune  aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “Reparații capitale Aleea Peleșului, oraș Sinaia, jud. Prahova”;

Art. 41 și art. 44 alin. 1 din Legea 273/29 iunie 2006 privind Finanțele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice;

Conform Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e. si art. 115 alin.1 litera b)din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă documentația tehnico-economică pentru investiția “Reparații capitale Aleea Peleșului, oraș Sinaia, jud. Prahova”.

ART.2. – Aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale Aleea Peleșului, oraș Sinaia, jud. Prahova”, conform Anexei 1 si Anexei 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. – Primarul Orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 02 noiembrie   2015        

Download:HCL_139_2015

Last modified: noiembrie 9, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support