Administrație Publică

HOTARAREA NR.166 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

  Privind aprobarea documentației tehnico-economică faza – PT + DE, pentru ,,Servicii de proiectare,execuție și montare PTAB 6(20) / 0,4 kV 1000 kVA, pentru alimentare cu energie electrică Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28790 / 28.10.2015 , întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economică – faza – PT + DE  pentru ,,Servicii de proiectare, execuție și montare PTAB 6(20) / 0,4 kV 1000 kVA, pentru alimentare cu energie electrică Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica”;

Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Art.41 si art. 44 alin.1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART. 1 – Aprobă documentația tehnico- economică – faza – PT + DE  pentru ,,Servicii de proiectare, execuție și montare PTAB 6(20) / 0,4 kV 1000 kVA, pentru alimentare cu energie electrică Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica”, în vederea contractării executării lucrărilor.

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Sinaia, 10 noiembrie   2015

Download: HCL_166_2015

Last modified: noiembrie 27, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support