Administrație Publică

HOTARAREA NR.167 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

privind darea în administrare SC Sinaia Forever SRL.,  a operelor de artă donate orașului Sinaia 

Având în vedere prevederile:

–     Hotărârii Consiliului Local nr.  131/2010 privind infiintarea SC SINAIA FOREVER SRL,

–  Hotărârii Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către SC SINAIA FOREVER SRL,

– Hotărârii Consiliului Local nr. 123/24.10.2014 referitoare la aprobarea procedurii operaționale privind organizarea expozițiilor de artă și donarea operelor de artă către orașul Sinaia.

Văzând:

–          Raportul de specialitate întocmit de Biroul Monitorizare si Control din cadrul Primariei Sinaia;

–          Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orasului Sinaia

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. 5, lit. a) din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b, din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1. –  Aprobă darea în administrare către SC Sinaia Forever SRL a operelor de artă: pictură, sculptură, fotografie etc, donate orașului Sinaia, în vederea expunerii acestora în incinta Casinoului, în galeriile expoziționale.

ART. 2. –  Pentru operele de artă expuse la Primăria orașului Sinaia se vor întocmi procese verbale de predare-primire între SC Sinaia Forever SRL și Biroul Patrimoniu din cadrul Primariei Sinaia.

ART. 3. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate si de reprezentanți ai SC Sinaia Forever SRL.

Sinaia, 10 noiembrie   2015     

Download: HCL_167_2015

Last modified: noiembrie 27, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support