Administrație Publică

HOTARAREA NR. 196 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

privind achiziționarea directă de servicii juridice externe în vederea recuperării TVA,în suma de 470 907 lei , aferentă ratelor de leasing achitate de Primăria orașului Sinaia , pentru obiectivul Telegondola 1

Având în vedere :

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic Contencios Administrativ si Administratie Publica nr. 34065/18.12.2015

– Prevederile art. 21 alin. (2) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

– Prevederile art. 16 alin. (1) ,art. 28 alin. (3) si art. 124 lit. “b” din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii , precum și a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 ;

– Prevederile art. I alin. (1) si (2) ,lit. “b” din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și înăarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative .

In temeiul art. 36 alin. (2) , art. 45 si art. 115 alin.(1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată , cu modificarile si completarile ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă achiziționarea directă de servicii juridice externe în vederea recuperării TVA, în sumă de 470 907 lei , aferentă ratelor de leasing achitate de Primăria orașului Sinaia, pentru obiectivul Telegondola 1, pentru toate fazele procesuale .

ART.2 – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță , de asistență și/sau de reprezentare .

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Orașului Sinaia , prin serviciile de specialitate .

Download: hcl_196_2015

Last modified: decembrie 30, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support