Administrație Publică

HOTARAREA NR.49 din 14.03.2016

martie 29, 2016

Privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Pustnicului, oraș Sinaia, jud. Prahova”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6876 / 11.03.2016 , întocmit de Serviciul Investitii si Achizitii Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economica – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Pustnicului, oraș Sinaia, jud. Prahova”;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
         Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e.
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART. 1 – Aprobă documentația tehnico- economică – faza PT + DE + CS pentru “Reparații capitale str. Pustnicului, oraș Sinaia, jud. Prahova”, în vederea contractării executării lucrărilor.
ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .
 Download: HCL_nr_49_2016

Last modified: martie 29, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support