Administrație Publică

HOTARAREA NR. 135 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

privind modificarea parţială a Hotărârii Consiliului Local nr.55/13.04.2009 privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.119/22.09.2005 pentru aprobarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.     23350/14.09.2016 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia modificarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 55/13.04.2009, prin înlocuirea schiței pentru terenul în suprafață de 109,63 mp, situat in Sinaia, str. Coștilei nr. 27, lot 1, T30, P19/1, cu schița anexată, completată cu dimensiuni;
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 55/13.04.2009 privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.119/22.09.2005 referitoare la aprobarea listei de patrimoniu privat al orasului Sinaia,cuprinzand bunurile imobile-terenuri ce intra sub incidenta art.42, alin.1 din legea 10/2001, modificată, completată și republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989;
Având în vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1, lit.b);
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
 
ART.1. – Aprobă modificarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 55/13.04.2009, prin înlocuirea schiței pentru terenul în suprafață de 109,63 mp, situat in Sinaia, str. Coștilei nr. 27, lot 1, T30, P19/1, cu schița completată cu dimensiuni, anexă la prezenta hotărâre.
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl_nr_135_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support