Administrație Publică

HOTARAREA NR. 12/2009

octombrie 15, 2012

privind inchirierea pasunilor alpine

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 1645/23.01.2009 privind necesitatea inchirierii pasunilor alpine ce apartin orasului Sinaia;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T A R A S T E:

ART.1. – Aproba inchirierea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor pasuni apartinand orasului Sinaia

1. Gagu Mare si Setu – 108 ha

2. Cumpatu – 217 ha

3. Piscul Cainelui – 196 ha

4. Vanturis – 162 ha

5. Piatra Arsa – 230 ha

ART.2. – Licitatia se va desfasura in doua etape:

In prima etapa vor participa numai persoane fizice sau juridice cu domiciliul in orasul Sinaia;

In a II-a etapa pot participa si persoane fizice sau juridice cu domiciliul in judetul Prahova;

ART.3.– Aproba documentatia pentru licitatie conform anexelor 1,2,3 si 4.

ART.4. – Pretul de pornire a licitatiei este de 30 RON/ha/an, pasul de licitatie fiind de 3 RON/ha.

ART.5.– Durata de inchiriere a pasunilor este de 3 ani.

ART.6.– Plata chiriei se face in doua rate:pana la 30 iunie,respectiv 31 august ale fiecarui an.

ART.7.– Aproba ca din comisia de licitatie sa faca parte urmatorii consilieri:

– MARIUS NICOLAI

– SARATEANU GHEORGHE

– VASILE GHEORGHE

ART.8.– In cazul in care pe durata inchirierii pasunilor, Primaria orasului Sinaia va executa unele lucrari de interes public, care vor afecta o parte din suprafata de pasunat, aceasta se va scade din suprafata totala a pasunii, printr-un act aditional la contractul de inchiriere.

ART.9.- Veniturile realizate din inchirierea pasunilor alpine vor fi folosite pentru amenajari funciare ale pasunilor, efectuarea unor lucrari cu caracter ecologic si turistic in zona montana.

ART.10.– Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.