Administrație Publică

HOTARAREA NR. 2/2009

octombrie 15, 2012

Privind alocarea de fonduri necesare achizitiei unui numar de 12 chioscuri din lemn

Avand in vedere raportul de specialitate nr.3570 din 11.02.2009, prin care

Departamentul Monitorizare si Ecologie Urbana propune alocarea de fonduri necesare ahizitiei unui numar de 12 chioscuri din lemn.

Vazand avizul comisiei de specialitate.

In baza Legii 273/2006 privind finantele publice locale si art 15 din Legea nr.550/2002, modificata prin Legea 558/2008;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36 alin.2, litera ” b “, coroborat cu art.45 alin.2;

 

H O T A R A S T E :

ART.1 – Aproba alocarea sumei de 49.000 lei, suma necesara achizitiei unui numar de 12 chioscuri din lemn. Suma se aloca din incasarile provenite din activitati autofinantate, respectiv din vanzare de spatii comeciale.

ART.2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire Primarul orasului prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.