Administrație Publică

HOTARAREA NR. 7/2009

octombrie 15, 2012

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr. 9/2007 privind infiintarea SC. TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.

Avand in vedere referatul nr.1753/26.01.2008 al S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L. si raportul de specialitate nr.2751/3.2.2009, al Departamentului Comunicare, Programe si Afaceri Europene;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Avand in vedere prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind Administratia publica locala. Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2 litera “d”, coroborat cu art.45.

 

H O T A R A S T E:

Art.1 Aproba completarea Art.4 al Hotararii Consiliului Local nr. 9/2007, cu obiectul de activitate “repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.”, Cod CAEN 3317″

Art.2 Primarul orasului Sinaia si Administratorul SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL., vor aduce la indeplinire, prin serviciile de specialitate, prezenta hotarare.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.