Administrație Publică

HOTARAREA NR. 8/2009

octombrie 15, 2012

privind acordarea de gratuitati la transportul pe cablu, efectuat de S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L.

Avand in vedere raportul de specialitate al Departamentului de Comunicare, Programe si Afaceri Europene nr.3484/10.02.2009;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Avand in vedere prevederile Legii nr.92/2007, privind serviciile de transport public de persoane;

Avand in vedere prevederile Ordonantei nr.97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare, republicata;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2 litera “d”, coroborat cu art.45.

 

H O T A R A S T E:

Art.1 Aproba acordarea de gratuitate la transportul in comun de persoane, efectuat cu instalatia de transport pe cablu de tip telegondola a S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. urmatoarelor categorii de persoane:

– cadrele de la Centrul de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Montani “Regele Carol I” Sinaia;

– monitorii de schi din Sinaia, membrii ai Asociatiei Monitorilor de Schi Profesionisti din Romania;

– membrii echipei Salvamont Sinaia;

– pentru angajatii Primariei Sinaia care se deplaseaza in zona domeniului schiabil in interes de servici;

– organizatorii si participantii la evenimentele si proiectele organizate de Primaria Sinaia, sau la care Primaria Sinaia este partener, pentru delegatiile oficiale si presa in cadrul evenimentelor;

– copiii legitimati la Clubul Sportiv “Carpati”Sinaia;

– reprezentantii Parcului Natural Bucegi;

– persoanele cu domiciliul stabil in orasul Sinaia, o zi pe an, de Ziua Portilor Deschise.

Art.2 Accesul se va face pe baza de abonament nominal gratuit eliberat de Primaria Sinaia si cartela de calatorie de la S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. pentru urmatoarele categorii:

– cadrele de la Centrul de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Montani “Regele Carol I” Sinaia;

– monitorii de schi din Sinaia, membrii ai Asociatiei Monitorilor de Schi Profesionisti din Romania;

– membrii echipei Salvamont Sinaia;

– copiii legitimati la Clubul Sportiv “Carpati”Sinaia;

– reprezentantii Parcului Natural Bucegi;

Art.3 Accesul se va face pe baza de abonament gratuit eliberat de Primaria Sinaia, in baza listelor care vor fi transmise S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. pentru urmatoarele categorii:

– pentru angajatii Primariei Sinaia care se deplaseaza in zona domeniului schiabil in interes de servici;

– organizatorii si participantii la evenimentele si proiectele organizate de Primaria Sinaia, sau la care Primaria Sinaia este partener, pentru delegatiile oficiale si presa in cadrul evenimentelor;

Art.4 Accesul se va face pe baza de carte de identitate pentru persoanele cu domiciliul stabil in orasul Sinaia, o zi pe an, de Ziua Portilor Deschise.

Art.5 Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate si Administratorul S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L., vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA 

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.