Administrație Publică

HOTARAREA NR. 93/2013

iulie 10, 2013

Privind participarea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto National

Văzând raportul de specialitate întocmit de Departamentul Monitorizare și Ecologie Urbană, prin care se supune spre analiză și decizie Consiliului Local Sinaia, participarea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto National;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere Ordinul 1239/14.05.2013 al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificarile si completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă participarea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Național prin casarea a trei autovehicule apartinând Primariei Sinaia, dupa cum urmează:

– DACIA SOLENZA cu număr de înmatriculare PH-15-PRI, având :

– număr de identificare UU1R5A71533342248;

– serie motor UA 56597, cilindree 1390 cmc;

– carte de identitate a vehiculului nr. D 911074;

– anul fabricației 2003, și

– ARO 244 TD cu numar de înmatriculare PH-11-PRI (fost PH 22-CGP, preluat de la CORPUL GARDIENILOR PUBLICI ), având :

– număr de identificare UU3APOND411233474 ;

– serie motor 2L2807218, cilindree 2446 cmc;

– carte de identitate a vehiculului nr. D 235325;

– anul fabricației 2001,

precum și unul aparținând Centrului cultural Carmen Sylva, dupa cum urmeaza :

– DACIA 1310 cu număr de înmatriculare PH-11-MCL, preluat de la DJCPCN PRAHOVA având: – număr de identificare UU1R11711Y2942335 ;

– serie motor 0018510, cilindree 1397 cmc;

– carte de identitate a vehiculului nr. F640446

– anul fabricației 2000

precum și achiziționarea a trei autovehicule noi prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Național

ART.2. Finanțarea ce va fi solicitată este în valoare de 6.500 lei/autovehicul, adică valoarea nominală a trei tichete valorice. Susținerea diferenței de preț până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a celor trei autovehiculele se va face din bugetul local .

ART.3. Împuterniceste Primarul orașului Sinaia ca reprezentant al Consiliului Local Sinaia să participe la Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto National.

ART.4. Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 17 iunie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

REMUS DAVID                                                                                                                                               SECRETAR

BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.93/17.06.2013 in format PDF: hcl93_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.