Administrație Publică

HOTARAREA NR.106/2013

august 29, 2013

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a locuinţelor ANL situate în Sinaia, str.Brânduşelor  r.9,11,13,15 şi 17 respectiv blocurile 9 A, 9B,9C, 12 şi 13

Privind trecerea din domeniul privat în   domeniul public al oraşului Sinaia a locuinţelor ANL situate în Sinaia,   str.Brânduşelor nr.9,11,13,15 şi 17 respectiv blocurile 9 A, 9B,9C, 12 şi 13

 

 

Văzând raportul Departamentului Locativ şi Asociaţii de Proprietari   din cadrul Primăriei oraşului Sinaia înregistrat sub  nr.15345/09.07.2013;

 

Având în vedere prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea   Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe republicată cu modificările şi   completările ulterioare;

 

În conformitate cu prevederile Legii   nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică

Având în vedere avizul comisiei de   specialitate a Consiliului Local Sinaia;

 

În   temeiul Legii nr.215/2001  privind   administraţia publică locală, republicată şi modificată cu completările   ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin 3 ;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art.1 – Se revocă Hotărârea   Consiliului Local  nr.94/31.05.2010   privind trecerea din domeniul public al oraşului Sinaia în proprietatea   privată a statului la cererea Guvernului, a locuinţelor ANL situate în   Sinaia, str.Brânduşelor nr. 9,11,13,15 şi 17 respectiv blocurile 9 A, 9B,9C,   12 şi 13.

 

Art.2 – Se aprobă trecerea din   domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a locuinţelor ANL   situate în Sinaia, str.Brânduşelor nr.9,11,13,15 şi 17 respectiv blocurile 9   A, 9B,9C, 12 şi 13.

 

Art.3 – Prevederile prezentei   hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin   serviciile de specialitate.

Sinaia, 24 iulie 2013

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.