Administrație Publică

DUPĂ DOI ANI DE JUDECATĂ SINAIA A CÂȘTIGAT PROCESUL DE EXECUTARE A TELEGONDOLEI

octombrie 24, 2013

Sentință definitivă și irevocabilă în cazul executării Telegondolei Sinaia, care rămâne un bun public.

Primăria oraşului Sinaia informează asupra câștigării celui mai important proces al Orașului Sinaia, privind anularea tuturor formelor de executare a Telegondolei Sinaia.

După ce Sentința Judecătoriei Tărgu Mures a fost atacată cu recurs de către Dunărea IFN, condusă de Costin Marian Frâncu, la data de 23.10.2013 Tribunalul Comercial Mureș a respins calea de atac.

 

 “M-am luptat pentru a nu lăsa orașul fără nici un viitor. Sinaia înseamnă turism montan, iar cine deține transportul pe cablu poate face rău sau bine comunității. Eu nu voi pune niciodată interesul economic înaintea sinăienilor. Așa cum era firesc telegondola este și va rămâne în continuare un bun public. Cu toate manevrele și presiunile pe care acel escroc a încercat să le facă, nu a reușit să influențeze instanțele. Am avut încredere și iată că justiția și-a făcut datoria. Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine pentru a duce această bătălie, Vom continua proiectele de dezvoltare a domeniului schiabil și vom fi mereu primii în turismul montan ” a declarat Vlad Oprea, Primarul oraşului Sinaia.

 

La soluționarea acestui litigiu am fost reprezentați cu un înalt profesionalism de Casa de Avocatură Mușat & Asociații, de managerul societății Transport Urban și de Consiliul Local Sinaia, cărora le mulțumim.

Istoricul evenimentelor:

 

La data de 31.07.2009 a fost semnalată problema stâlpului 6 proprietarului-locator Dunărea IFN de către utilizatorul T.U.S., solicitându-i-se acestuia să dispună efectuarea de măsurători topometrice și geologice în zonă, în vederea identificării măsurilor necesare pentru remedierea situației.

A urmat corespondența, pe această temă, între cele două părți: notificări, rapoarte de situație în legătură cu problema stâlpului 6. Proprietarul-locator Dunărea IFN a refuzat, însă, să își îndeplinească obligația contractuală de a asigura funcționarea instalației prin consolidarea terenului pe care era amplasat stâlpul 6, sau prin mutarea acestuia pe un teren stabil.

 

În toată această perioadă, de aproape 2 (doi) ani, deși T.U.S. putea să nu își îndeplinească, la rândul său, obligația plății ratelor de leasing până la executarea obligațiilor contractuale de către co-contractant, utilizatorul T.U.S. a dat dovadă de bună credință și a achitat la termen toate ratele scadente.

 

Urmare atitudinii culpabile pasive a proprietarului-locator Dunărea IFN, care refuza în continuare executarea lucrărilor de relocare a stâlpului 6 și a Procesului-verbal de verificare tehnică IR nr. 608 R – 602 întocmit de I.S.C.I.R. la data de 24.11.2010 s-a constatat existența acelorași probleme la stâlpul 6.

 

Ulterior, la data de 01.05.2011, dată limită de rezolvare a situației stâlpului 6, situația fiind aceeași, autorizația de funcționare a instalației nu a mai fost prelungită de către I.S.C.I.R., T.U.S. nemaiputând-o utiliza.

 

Având în vedere neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Dunărea IFN, precum și excepția de neexecutare a contractului invocată încă din anul 2009 de către T.U.S., aceasta din urmă a refuzat la plată factura aferentă lunii iunie 2011, corespunzătoare penultimei rate contractuale.

 

Urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către proprietarul-locator Dunărea IFN și, în consecință, a refuzului I.S.C.I.R. de a prelungi autorizația de funcționare a telegondolei, aceasta nu a mai funcționat în perioada mai-decembrie 2011, generând astfel pierderi societății T.U.S., care nu a înregistrat în perioada respectivă niciun venit din exploatarea instalației.

 

Aceasta situație a determinat, pe de o parte, refuzul plății penultimei rate de leasing (aferenta lunii iunie 2011) cât și, pe de altă parte, acumularea unor pierderi financiare prin imposibilitatea exploatării instalației.

 

La data de 30.09.2011, T.U.S. a transmis societății Dunarea IFN o convocare la conciliere prealabilă, exprimându-și justificat pretențiile pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin nefuncționarea instalației, până la acea dată.

 

La data de 01.10.2011, Dunarea IFN, ca reacție la notificarea de convocarea la conciliere mentionată mai sus, a emis o notificare către T.U.S., prin care a declarat că reziliază unilateral contractul de leasing datorită întarzierii la plată cu mai mult de 60 de zile a penultimei rate de leasing.

 

În această situație, s-a ajuns la declanșarea unor litigii, precum și la iminenta altor procese între cele două părți.

 

Dunărea IFN a inițiat procedura executării silite a societății T.U.S., în acest sens fiind deschis dosarul de executare nr. 486/2011 pe rolul B.E.J. Mihai Goslan, având ca obiect atât urmărirea debitului cât și reposesia bunului.

 

Plata penultimei rate de leasing a fost achitată de T.U.S., astfel încât executarea silită a continuat doar pentru executarea silită a bunului prin încercarea de readucere a acestuia în posesia Dunărea IFN.

 

Executarea silită a fost contestată atât de către societatea T.U.S. cât și de către Consiliul Local Sinaia, pe rolul Judecătoriei Sinaia fiind înregistrate mai multe dosare de contestație la executare și cereri de suspendare provizorie a executării silite.

La data de 23.11.2011, în dosarul nr. 2458/310/2011, Judecătoria Sinaia a dispus suspendarea provizorie a executării silite până la soluționarea cererii de suspendare din cadrul dosarului 2169/310/2011, având ca obiect contestația la executare.

 

La data de 12.07.2012, Orașul Sinaia a formulat o cerere de intervenție principală în cauză, arătând că este proprietarul tabular al telegondolei ce face obiectul litigiului, potrivit încheierilor de carte funciară emise de O.C.P.I. Prahova în acest sens, cerere  admisă de către instanță, respectiv Judecătoria Târgu Mureș.

 

La data de 06.12.2012, Judecătoria Târgu Mureș a admis, în fond, contestația la executare formulată de T.U.S. și cererea de intrevenție principală a Orașului Sinaia, dispunând anularea tuturor formelor de executare, precum și a executării silite însăși, ce a făcut obiectul dosarului de executare nr. 486/2011 pe rolul B.E.J. Mihai Goslan.

 

Sentința Judecătoriei Târgu Mureș a fost atacată cu recurs de către Dunărea IFN, la data de 23.10.2013 Tribunalul Comercial Mureș respingând calea de atac.

 

 

Last modified: octombrie 24, 2013

Comments are closed.