Administrație Publică

Anunt sedinta ordinara luni 25.11.2013

noiembrie 22, 2013

Luni,  25 noiembrie 2013, orele 16,00 va avea loc in sala de ședinte a Colegiului Mihail Cantacuzino Sinaia, ședinta ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședintei de consiliu din 25 octombrie 2013.

– Prezintă dna. secretar Beatrice Rădulescu

2. Proiect de hotărâre privind vânzarea  în indiviziune a terenului in suprafață de 691 mp. situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr. 49, către proprietarii construcției situată la aceeași adresă.

          – Inițiator Comisia de urbanism

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului in suprafață de 57 mp. situat în Sinaia, str. Aluniș nr. 18, lot 1, către Nimăț Ștefan și Nimăț Ecaterina Doina.

          – Inițiator Comisia de urbanism

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor în suprafață de  105 mp. si 23 mp. situate în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 34, lot 1 si lot 2, către Neacșu Floarea.

          – Inițiator Comisia de urbanism

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 35 mp. situat in Sinaia, Bdul. Ferdinand nr. 4, către Iordache Ana.

          – Inițiator Comisia de urbanism

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 60 mp. situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr. 38 B, ce face obiectul contractelor  de concesiune nr. 8991/23.12.1998 si 16525/2004, către Martinaș Niculai.

          – Inițiator Comisia de Urbanism

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 83 mp. situat în Sinaia, Bdul Ferdinand nr. 42.

          – Inițiator Comisia de urbanism

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor în suprafață de 46 mp. si 65 mp. situate in Sinaia, str. Aluniș nr. 19, lot 1 si lot 2.

          – Inițiator Comisia de urbanism

9. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 35 mp. situat in Sinaia, Calea București nr. 42, lot 8 A pentru construire zid de sprijin si imprejmuire teren.

          – Inițiator Comisia de urbanism

10. Proiect de hotărâre privind retragerea concesiunii și desființarea deplin drept a contractelor de concesiune pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru obținerea autorizației de construire  și  începerea lucrărilor de construire.

          – Inițiator Comisia de urbansim

11. Proiect de hotărâre privind retragerea concesiunii și desființarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 987/12.01.2007, pentru care  nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire.

          – Inițiator Primarul orasului Sinaia

12. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si 6 c. din contractul de concesiune nr. 17403/2013.

– Inițiator Comisia de urbanism

13. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al orașului Sinaia a unor bunuri realizate în cadrul programelor de dezvoltare a zonei turistice și a domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpatilor.

          – Inițiator Primar Vlad Oprea

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia/Primaria Orașului, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac, pentru terenurile concesionate terțelor persoane.

          – Inițiator primar Vlad Oprea

15. Proiect de hotărâre privind darea in administrare a Instalatiei de udare Parc Dimitrie Ghica oraș Sinaia, catre S.C. Sinaia Forever SRL.

          – Inițiator primar Vlad Oprea

16. Proiect de hotărâre privind darea in administrare a autoutilitarei Dacia Dokker Van 1,5 d.CI 75 C.P. catre SC. Sinaia Forever SRL.

          – Inițiator primar Vlad Oprea

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a orașului Sinaia.

          – Inițiator Primar Vlad Oprea

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.

          – Inițiator primar Vlad Oprea

19. Proiect de hotarare privind restituirea orașului Sinaia a unor mijloace de transport date in administrarea SC. Transport Urban SRL. si SC. Sinaia Forever SRL., in vederea casarii si valorificarii acestora.

          – Inițiator primar Vlad Oprea

20. Proiect de hotărâre privind darea in administrare a parcării situate in Sinaia, Aleea Carmen Sylva, către SC. Transport Urban SRL. Sinaia.

          – Inițiator primar Vlad Oprea

21. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2013 referitoare la tarifele practicate de SC. Sinaia Forever SRL. pentru utilajele din dotare.

          – Inițiator primar Vlad Oprea

22. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCL.92/28.08.2012 referitoare la contractarea unei finantari rambursabile interne – linie de credit de tip revolving in valoare de 25.000.000 lei pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile prin includerea proiectului ”Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpatilor – Realizare instalatie de zapada artificiala in Valea Soarelui”.

          – Inițiator primar Vlad Oprea

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării  proiectului ”Sinaia la înaltime – Expediție Aconcagua”.

          – Inițiator primar Vlad Oprea

 

 

                                                VLAD OPREA

                                        Primarul orașului Sinaia

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.