Administrație Publică

HOTARAREA NR.176/2013

noiembrie 25, 2013

Pentru  modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.  40/2013 privind tarifele pentru utilajele folosite de SC SINAIA FOREVER SRL în prestarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat

 Având în vedere prevederile:

 

–  Hotărârea Consiliului Local nr.  131/2010 privind înființarea SC SINAIA FOREVER SRL;  

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către  SC SINAIA FOREVER SRL;

– anexa la  Hotărârea Consiliului Local  215/11.11.2010  privind  aprobarea tarifelor pentru utilajele  folosite de SC SINAIA FOREVER SRL la prestarea serviciului delegat; 

– Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2013 prin care s-au modificat tarifele pentru utilajele folosite de SC SINAIA FOREVER SRL

Văzând:

–          solicitarea administratorului  SC SINAIA FOREVER SRL cu privire la  aprobarea tarifului pentru autoutilitara Dokker ce urmează sa fie  dată in administrare;

–          raportul de specialitate întocmit de Departamentul Monitorizare, Control  și Servicii Publice din cadrul Primăriei Sinaia;

–          raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alun.2, litera “b”, coroborat cu art. 45 ;

 

       CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. Aprobă completarea și modificarea art. 1, alin.1, subpunctul  3, dupa cum urmeaza:

„ Tariful  pentru autoutilitara Dacia Dokker dată în administrare către SC SINAIA FOREVER SRL, va fi :

–          tarif minim : 1,8 lei/km

–          tarif de stationare : 12 lei/h.

Având în vedere faptul că autoutilitara basculantă cu nr. de inmatriculare PH 01 PCK se restituie oraşului Sinaia pentru casare și valorificare, se anulează din Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2013, tariful pentru folosirea acesteia.

ART. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și de reprezentanți ai   SC Sinaia  Forever SRL.

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                 SECRETAR

  AURORA ARIEȘAN                                                  BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.176 in format pdf: HCL_25nov2013_176

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.