Administrație Publică

HOTARAREA NR.177/2013

noiembrie 25, 2013

Privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 92/28.08.2012 prin includerea proiectului ”Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpaților – Realizare instalatie de zapada artificială in Valea Soarelui”

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investitii și Achizitii Publice înregistrat sub nr. 26364/19.11.2013 prin care propune includerea proiectului ”Dezvoltarea domeniului schiabil Sinai – Perla Carpatilor – Realizare instalatie de zăpadă artificiala în Valea Soarelui ” în anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 92/28.08.2012 privind aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne – linie de credit tip revolving în valoare de 25.000.000 lei, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile;

 

          Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În temeiul  Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”b” , coroborat cu art. 45

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art.1. Aprobă completarea Anexei  la Hotărârea Consiliului Local nr. 92/28.08.2012 privind aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne – linie de credit tip revolving în valoare de 25.000.000 lei, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile prin includerea proiectului ”Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpatilor – Realizare instalație de zăpadă artificială în Valea Soarelui” .

 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile le de specialitate.

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                               SECRETAR

 AURORA ARIEȘAN                                                  BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.177 in format pdf: HCL_25nov2013_177

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.