Administrație Publică

HOTARAREA NR.168/2013

decembrie 5, 2013

Privind trecerea în domeniul public al Oraşului Sinaia a unor bunuri realizate în cadrul programelor de dezvoltare a zonei turistice şi a domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpaţilor 

           Văzând raportul nr.25954/14.11.2013 prin care Serviciului Venituri şi Cheltuieli propune trecerea în domeniul public a bunurilor realizate în cadrul programelor de dezvoltare a zonei turistice şi a domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpaţilor;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

            În baza Legii nr.213/ 1998 privind bunurile proprietate publică;

 

În temeiul  Legii 215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 ;

 

  CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1– Aprobă trecerea în domeniul public a următoarelor bunuri realizate în cadrul programelor de dezvoltare a zonei turistice şi a domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpaţilor:

            – Telescaun 4 locuri debraiabil (bubble) (Cota 2000 – Valea Soarelui);

            – Garaj pentru echipamente de întreţinere pârtii ( în Valea Soarelui);

            – Instalaţie de înzăpezit artificial Pârtia Nouă (Cota 1400-998);

            – Instalatie baby ski ( zona plecare Telegondolă).

 

ART.2 – Aprobă încadrarea în domeniul public a instalaţiei de zăpadă artificială din Valea Soarelui la finalizarea acestui obiectiv de investiţie, aflat în derulare.

 

ART.3 –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate .

                  

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                  SECRETAR

   AURORA ARIEȘAN                                             BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL168/25.11.2013 in format pdf: hcl168_11

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.