Administrație Publică

HOTARAREA NR.194/2013

decembrie 19, 2013

privind  rectificarea planului de investitii pe anul 2013 pentru  SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA,  în calitate de asociat unic  la SC Transport Urban Sinaia SRL, cu sediul în Sinaia, Calea Brasovului, nr. 4, avand   nr. de inregistrare la ORC  Prahova J29/1029/2007 şi  CUI RO 21610575;

 

Văzând nota de fundamentare a SC Transport Urban Sinaia SRL, înregistrată sub nr. 30538/18.12.2013,  prin administrator Mihnea Bogdan Fălcescu;

 

In conformitate cu prevederile  statutului  SC Transport Urban Sinaia SRL;

 

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, litera “b”, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art.1.  Aprobă rectificarea planului de investiţii  pe anul 2013  al SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, la rubrica  Indicatori, din anexa 5, pct II lit a si b, dupa cum urmează:

 

–          Achiziționarea unui  ratrak  în loc de achiziționarea a doua autobuze;

–          Înlocuire acoperiş sediu social în locul reparaţiei fațadei clădirii.

 

Art.2.   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate si SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

 

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                SECRETAR

             REMUS DAVID                                       BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.194 in format pdf:  HCL194_19dec2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.