Administrație Publică

HOTARAREA NR.16/31.01.2014

februarie 11, 2014

Pentru  completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2013 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul  2014 

 

Văzând raportul de specialitate întocmit de Serviciul Venituri si Cheltuieli si Departamentul Monitorizare, Control si Servicii  Publice  prin care se supune spre analiză şi decizie Consiliului Local Sinaia,  modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.  182/2013 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul  2014, capitolul XII, pct 14 si 15,

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera “b”, coroborat cu art. 45

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă  completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2013 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2014, capitolul XII, după cum urmează:

 

A)   La punctul 14 – Taxa pentru creșterea gradului de liniște și siguranță în desfășurarea activităților economice pe raza orașului Sinaia, se scot de la Platitori  punctele:

– spații comerciale, prestări servicii, sediu social și puncte de lucru cu alte destinații

– agenți de asigurare.

 

B)   La punctul 15 – Taxa specială de promovare a turismului în orașul Sinaia, se fac urmatoarele precizări:

 

  1. În cazul unui complex hotelier (cu mai multe funcțiuni: cazare, alimentație publică, agrement, transport, organizări de conferinte și alte evenimente speciale, tratament balnear preventiv, de întreținere și recuperare), taxa va fi achitată pentru o singură funcțiune și anume pentru cea la care taxa are valoarea cea mai mare.

 

  1. Pentru punctele 2 si 3 din tabel, referitoare la structurile de primire turistică cu funcțiuni de agrement, facem mentiuni privind incadrarea acestora, astfel:

 

a)    destinate activităților de divertisment si cultural artistice: cluburi,  discoteci, cazinouri, săli de jocuri,  săli polivalente în cadrul cărora se pot organiza spectacole, expoziții, etc.

b)    instalaţii și dotări specifice agrementului turistic, altele decât cele menționate mai sus:

–          destinate activităților sportive: săli de sport, fitness, gimnastică, aerobică, terenuri de sport,  piscine, saune etc.

–          destinate activitatilor de divertisment: patinoare, tiroliene, saltele și castele gonflabile pentru copii, puncte închiriere echipament sportiv, ATV-uri etc.

 

  1. Pentru punctele 4 și 5  din tabel, referitoare la  unitățile de alimentație publică:

–          Taxa de 3000 lei va fi achitată de unităţi de alimentaţie publică din incinta  structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, care sunt exploatate în scop turistic de alt operator economic decât cel care deține structura de cazare, indiferent de numarul de spații de servire ;

–          Taxa de 1500 lei   va fi achitată de restaurante, baruri, unităţi de fast-food, cofetării, patiserii  situate în cadrul complexelor turistice și administrate de același operator economic sau  cele independente (situate în afara structurilor de primire cu funcțiuni de cazare), cu suprafața mai mare de 50 mp.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  1.  Punctele 8 si 9 se modifica astfel:

– Activitate comercială cu amănuntul  în spații  cu suprafaţă mai mare de 400 mp. –    1500 lei

– Activitate comercială cu amănuntul  în spații  cu suprafaţă cuprinsă între 201 și 400 mp. –   500 lei

– Activitate comercială cu amănuntul  în spatii  cu suprafaţa mai mare de 50 mp și mai mică de 200 mp. – 300 lei.

 

ART.3. Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 31.01.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                     SECRETAR

        REMUS DAVID                                                BEATRICE RĂDULESCU

 

Download  HCL. nr.16/31.01.2014: hcl16_ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.