Administrație Publică

HOTARAREA NR.17/31.01.2014

februarie 11, 2014

Privind stabilirea tarifului pentru abonamentele de parcare în parcarile administrate de SC Transport Urban Sinaia SRL și acordarea de discounturi

 

Având în vedere :

–          Hotărârea Consiliului Local nr. 9/ 26.02.2007 prin care s-a aprobat înființarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

–          Hotărârea Consiliului Local nr. 193/ 29.10.2009 privind trecerea parcării din Sinaia str. Octavian Goga in administrarea SC. Transport Urban Sinaia SRL, în vederea exploatării;

–          Hotărârea Consiliului Local nr. 1/ 18.01.2010 privind  darea in administrare a parcărilor din Sinaia, strada Drum Nou Cota 1400 și Aleea Telegondolei;

–          Hotărârea Consiliului Local nr. 175/ 06.09.2010 privind darea în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a parcărilor din Sinaia, strada Cuza Vodă, Bd.Ferdinand şi str.Mănăstirii;

–          Hotărârea Consiliului Local nr.175/2013 privind darea în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a parcării din Sinaia, Aleea Carmen Sylva (in spatele Manstirii Sinaia);

–          Legea nr. 92/10.04.2007, a serviciilor de transport public local si Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călători;

Văzând:

–          Cererea prin care SC Transport Urban Sinaia SRL propune introducerea unor abonamente noi de parcare ;i discounturi;

–          Raportul de specialitate nr. 2865/ 28.01.2014 al Departamentului Monitorizare, Control si Servicii Publice;

–          Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

In temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera ”b”, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă introducerea tarifului pentru abonamentul de parcare destinat rezidenților sinăieni, pentru strada unde aceștia fac solicitarea, la valoarea de 150 lei/an  (inclusiv TVA).

ART.2. Pentru toate abonamentele acordate de SC Transport Urban Sinaia SRL pentru parcările publice pe care le administrează (abonament destinat persoanelor fizice nerezidente 50 lei/lună, abonament destinat persoanelor juridice – 120 lei/ luna, abonament de parcare destinat monitorilor de schi și societăților care iși desfășoara activitatea în zona Telegondolei – 50 lei/lună) se aprobă aplicarea unui discount după cum urmează:

–          10% pentru achiziționarea oricărui abonament valabil pe o durată de 6 luni;

–          15% pentru achiziționarea oricărui abonament pe o durată de 12 luni.

Excepție de la aplicarea discounturilor face abonamentul în valoare de 30 lei/lună, destinat persoanelor fizice cu domiciliul in orașul Sinaia pentru parcarea autoturismelor în oricare din parcările administrate de SC. Transport Urban Sinaia SRL, pe o durată de maxim 2 ore/zi, aprobat prin H.C.L. 55/2011.

ART.3. Abonamentele se vor elibera de SC Transport Urban Sinaia SRL în limita locurilor disponibile , iar discounturile se vor aplica începand cu data de 01.02.2014.

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și SC Transport Urban Sinaia SRL.

 

Sinaia, 31.01.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                              SECRETAR

        REMUS DAVID                                                          BEATRICE RĂDULESCU

 

Download  HCL. nr.17/31.01.2014: hcl17_ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.