Administrație Publică

HOTARAREA NR.20/31.01.2014

februarie 11, 2014

Privind asocierea Consiliului Local Sinaia cu Muzeul Național ”PELEȘ” în scopul reluării proiectului educațional ”ORA DE MUZEU” în vederea completării bagajului de cunoștințte ale elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ din orașul Sinaia

          Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Departamentul Comunicare, Programe si Afaceri Europene referitor la asocierea Consiliului Local al Orasului Sinaia cu Muzeul Național Peleș;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”d”,  coroborat cu dispozitiile Legii 393/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin.1 din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTARASTE :

 

ART.1. –  Aprobă asocierea Consiliului Local al Orașului  Sinaia cu Muzeul Național ”PELEȘ”,  în scopul reluării programului educațional ”ORA DE MUZEU” pentru perioada ianuarie – iunie 2014.

 

ART.2. –  S.C. Transport Urban Sinaia SRL. va pune la dispoziție mijloacele de transport necesare deplasării elevilor.

 

ART.3. – Comisia de educație, sport și tineret, culte și minorități, familie si protecția drepturilor copilului va urmări aducerea la îndeplinire a hotărârii.

 

ART.4. –  Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoștință publică prin mijloace specifice.

 

Sinaia, 31.01.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                          SECRETAR

        REMUS DAVID                                 BEATRICE RĂDULESCU

 

Download  HCL. nr.20/31.01.2014: hcl20_ian2014

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.