Administrație Publică

HOTARAREA NR.30/25.03.2014

aprilie 14, 2014

privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului situat in Sinaia, str.Octavian Goga nr.29, in suprafata de 44,27mp cu destinatia ceainarie

Având în vedere Raportul Departamentului Locativ și Asociații de Proprietari nr.7923/17.03.2014 prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiului situat în Sinaia, str.Octavian Goga nr.29, în suprafață de 44,27 mp. cu destinația ceainărie;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Aprobă inchirierea, prin licitație publică, a  spatiului situat in Sinaia, str.Octavian Goga nr.29, in suprafata de 44,27 mp. cu destinația ceainărie, identificat prin releveul din anexa 1.

 

ART.2. – Prețul de pornire a licitatiei este de 5 euro/mp/lună.

 

ART.3. – Aprobă documentația de licitație pentru închirierea spațiului menționat la art. 1, conform anexelor 2, 3, și 4.

 

ART.4.- Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.

 

ART.4. Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 25.03.2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

      REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.30+anexe/25.03.2014: HCL30

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.