Administrație Publică

HOTARAREA NR.36/25.03.2014

aprilie 14, 2014

Pentru scutirea de la tarifele pentru inmormantare in conformitate cu HCL 23/2011,  pentru persoanele considerate cazuri speciale

Având în vedere prevederile:

–    Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind infiintarea SC SINAIA FOREVER SRL;

–   Hotărârea Consiliului Local nr.146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia catre  SC SINAIA FOREVER SRL;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 23/ 2011 privind tarifele pentru serviciile prestate  de SC SINAIA FOREVER SRL 

 

Văzând:

–  solicitarea administratorului SC SINAIA FOREVER SRL de a se iniția o hotărâre de consiliu pentru scutirea de la tarifele practicate pentru înmormantare în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2011, pentru persoanele considerate cazuri speciale (persoane care nu au apartinatori: rude sau moștenitori testamentari).

–          raportul de specialitate întocmit de Departamentul Monitorizare, Control și Servicii Publice din cadrul Primăriei Sinaia;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2,litera ”b”, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. –  Aproba scutirea de la tarifele pentru inmormantare ( inhumare adancime normala-sapat  groapa si tariful de concesionare a locurilor de inhumare) si cele ulterioare inmormantarii    (intretinere anuala a cimitirului pentru mormant, inclusiv pentru cheltuielile de intretinere a retelelor tehnico-edilitare) pentru persoanele considerate cazuri speciale (persoane care nu au apartinatori: rude sau mostenitori testamentari) in conformitate cu prevederile HCL 23/2011.

 

ART.2. –    Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate si de reprezentanti ai   SC Sinaia  Forever SRL.

 

Sinaia, 25 martie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

                           REMUS DAVID                                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.36/25.03.2014: HCL36

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.