Administrație Publică

HOTARAREA NR.39/04.04.2014

aprilie 14, 2014

Privind aprobarea proiectului „ART BULEVARD”

Analizand oportunitatile de finantare nerambursabila acordata Romaniei prin  Mecanismul financiar SEE 2009-2014, prin programul PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european, implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural (Directorate for Cultural Heritage Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare.

Având în vedere raportul nr. 9555/04.04.2014 al Departamentului Comunicare Programe si Afaceri Europene din cadrul Primăriei Sinaia

Avand in vedere:

  • prevederile din Legea administratie publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36,alin. 2, litera d, coroborat cu art.45, alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si comletarile ulterioare,

Consiliul Local al orasului Sinaia

Hotareste:

Art.1. – Aproba aplicarea la Mecanismul financiar SEE 2009-2014, prin programul PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european, implementat de Ministerul Culturii;

Art.2 – Aproba depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul  „ART BULEVARD”, in valoare totala nerambursabila de 849.433 lei (tva inclus), in cadrul  Mecanismul financiar SEE 2009-2014, prin programul PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european, implementat de Ministerul Culturii;

 

Art. 3– Aproba asigurarea tuturor resurselor (materiale, umane si financiare daca este cazul) necesare implementării optime a proiectului în condiţiile impuse de programul PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european;

 

Art.4. – Se  imputerniceste Administratorul Public al orasului Sinaia sa semneze cererea  de

finantare si documentele aferente, in vederea depunerii proiectului.

 

Art.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 04.04.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNEAZA

                        REMUS DAVID                                                                    SECRETAR

                                                                                                            BEATRICE RADULESCU

Download  HCL. nr.39/04.04.2014: HCL39

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.