Administrație Publică

HOTARAREA NR.40/04.04.2014

aprilie 14, 2014

Privind aprobarea proiectului  „MUZEUL ORASULUI SINAIA”

Vazand raportul de specialitate al Departamentului de Comunicare, Programe si Afaceri Europene nr.9544/04.04.2014

 

Analizand oportunitatile de finantare nerambursabila acordata Romaniei prin  Mecanismul financiar SEE 2009-2014, prin programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural (Directorate for Cultural Heritage Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare.

 

Avand in vedere:

 

  • prevederile din Legea administratie publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

In temeiul art. 36,alin. 2 , litera d, coroborat cu art.45, alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si comletarile ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

Art.1. – Aproba aplicarea la Mecanismul financiar SEE 2009-2014, prin programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, implementat de Ministerul Culturii

 

Art.2 – Aproba infiintarea Muzeului Orasului Sinaia si functionarea acestuia in imobilul situat in b-dul Carol I, nr.28, „Vila Alina Stirbei, azi Circumscriptie Financiara Sinaia”

 

Art. 3– Aproba depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul  „MUZEUL ORASULUI SINAIA”, in valoare totala nerambursabila de 3.077.944,23 lei (tva inclus),in cadrul  Mecanismul financiar SEE 2009-2014, prin programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, implementat de Ministerul Culturii

 

Art.4. – Aproba asigurarea tuturor resurselor (materiale, umane si financiare daca este cazul) necesare implementării optime a proiectului în condiţiile impuse de programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

 

 

 

 

 

 

 

Art.5. Aproba ca natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea sa se mentina pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare.

 

Art.6 Aproba ca toate eventualele venituri/câștiguri generate de proiectul “MUZEUL ORASULUI SINAIA” sa fie reinvestite în proiect.

 

Art.7. Se  imputerniceste  Viceprimarul  orasului Sinaia,dl.Gheorghe Badaran, sa semneze cererea  de finantare si documentele aferente implementarii , in cazul aprobarii proiectului.

 

Art.8. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

SINAIA, 04.04.2014

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA

            REMUS DAVID                                                                             SECRETAR

 

                                                                                                            BEATRICE RADULESCU

Download  HCL. nr.40/04.04.2014: HCL40

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.